Khi vào phần nộp tờ khai thì không chọn được nút “Chọn tệp tờ khai” để thực hiện thao tác?

Câu trả lời: 
Do 1 trong những nguyên nhân sau:
 
Nguyên nhân 1: Sử dụng không đúng trình duyệt internet.
 
Hệ thống kê khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế chỉ chấp nhận kê khai trên trình duyệt 
 
Internet Explorer và tương thích tốt nhất từ IE6 – IE8
 
Nguyên nhân 2: Chưa cài đặt phần mềm Java
 
Download phần mềm Java về máy và thực hiện cài đặt, sau đó thực hiện nộp lại tờ khai
 
Nguyên nhân 3: Trong quá trình thực hiện ký điện tử, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo yêu 
 
cầu cho phép ứng dụng Java hoạt động. Bạn cần xác nhận để cho phép ứng dụng hoạt động.
 
Khi gặp 1 trong các thông báo dưới đây, bạn chọn như sau: