Hướng dẫn khai Hải quan Điện Tử

  • Hotline: 1900 6625
  • Hình thức hỗ trợ: teamviewer, yahoo messenger, skype, trực tiếp
  • Đào tạo trực tiếp tại văn phòng Dịch vụ điện tử FPT (miền Bắc và miền Nam)
  • Thời gian hỗ trợ: 24x7, bao gồm lễ Tết
  • Đội ngũ hỗ trợ:
Số điện thoại di động hỗ trợ 24/7: 

***> 0788 696 686
***> 0899 476 986Video hướng dẫn khai Hải quan Điện Tử FPT.VNACCS - Nghiệp vụ nhập khẩu (IDA)
Video hướng dẫn khai Hải quan Điện Tử FPT.VNACCS - Nghiệp vụ xuất khẩu (EDA)


Video hướng dẫn khai Hải quan Điện Tử FPT.VNACCS - Hướng dẫn khai báo Hóa đơn điện tử (IVA)

 


Video hướng dẫn khai Hải quan Điện Tử FPT.VNACCS - Tách tờ khai trên 50 dòng hàng Video hướng dẫn khai Hải quan Điện Tử FPT.VNACCS - Hướng dẫn khai báo tập tin đính kèm (HYS)Hướng dẫn sử dụng phần mềm FPT.TQDT tích hợp chữ ký số

--> click vào đây để tài về hướng dẫn

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm FPT.VNACCS

--> click vào đây để tài về hướng dẫn


Hướng dẫn đăng ký và thiết lập chữ ký số trên phần mềm FPT.TQDT

--> click vào đây để tài về hướng dẫn

 

Hướng dẫn chạy thử FPT.VNACCS theo kịch bản đưa ra từ Tổng cục Hải quan

--> click vào đây để tài về hướng dẫn

 

Video hướng dẫn khai HQDT trên FPT.TQDT - loại hình gia công