Hướng dẫn sử dụng VNACCS

VNACCS

Hỗ trợ


  • Hotline: 01288 696 686
  • Hình thức hỗ trợ: teamviewer, yahoo messenger, skype, trực tiếp
  • Đội ngũ hỗ trợ:
 

MIỀN BẮC

Họ tênSố máy lẻ
(04 73096625)
Nick Skype
 Phạm Tùng Thi 4162PhamTungThi


MIỀN NAM

 

Họ tên

EMAIL

Số diện thoại

Số máy lẻ

Nguyễn Chánh Tín

tinnc2@fpt.com.vn

0873096625

87979

Hứa Trọng Bình

binht2@fpt.com.vn

0873096625

86666Video hướng dẫn:

 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai Hải quan điện tử FPT.VNACCS

 

 

Hướng dẫn Khai Hải quan điện tử FPT VNACCS - Nghiệp vụ Nhập khẩu IDA

 

 

Hướng dẫn Khai Hải quan điện tử FPT VNACCS - Nghiệp vụ Xuất khẩu EDA

 

 

Khai Hải quan điện tử FPT VNACCS - Hướng dẫn khai báo Hóa đơn điện tử (IVA)

 

 

Khai Hải quan điện tử FPT VNACCS - Hướng dẫn khai báo tập tin đính kèm (HYS)

 

 

 

Khai Hải quan điện tử FPT VNACCS - Tách tờ khai trên 50 dòng hàng

 

Hỏi đáp nhanh

Tổng Cục Hải Quan trả lời vướng mắc của Doanh nghiệp về VNACCS/VCIS