Hỗ trợ trực tuyến

Tiện ích khi chọn FPT.BHXH

-       Giảm 50% thủ tục liên lạc với cơ quan thuế với công cụ ký số

-       Theo dõi trực tuyến trạng thái tiến hành của hồ sơ

-       Được cập nhật trực tiếp tính chuẩn xác, báo lỗi, cách sửa lỗi của hồ sơ

-       Được cung cấp đầy đủ và cập nhật nhất các mẫu, bộ mẫu hồ sơ do cơ quan BHXH phát hành

-       Truy dò lỗi, tư vấn trọn gói cho đồng thời cùng với các dịch vụ khác trong Dịch vụ Điện Tử FPT (Chữ ký số, Thuế điện tử, Hải quan điện tử)

-       FPT.BHXH dự kiến ra mắt vào Quý 1 năm 2014