Hỗ trợ trực tuyến

FPT. BHXH

FPT. BHXH là dịch vụ mới sắp được đưa vào áp dụng trong Dịch vụ Điện tử FPT. Đây là ứng dụng điện tử tiện ích, công cụ hỗ trợ hiệu quả quản lý, lập thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… cho mọi loại hình doanh nghiệp và tổ chức. 
Tương tự như các giao dịch Thuế điện tử, Hải quan điện tử, Ngân hàng điện tử… chỉ với duy nhất 1 chữ ký số, Doanh nghiệp có thể làm việc trực tiếp và hiệu quả với Cơ quan BHXH để:

-       Quản lý tăng giảm lao động

-       Thay đổi mức đóng BHXH

-       Quản lý tăng giảm lao động

-       Giao dịch điện tử hai chiều với cơ quan BHXH

-       Quản lý đối chiếu số liệu với cơ quan BHXH

-       Quản lý sổ BHXH

-       Các giao dịch khác