Hướng dẫn đăng ký kê khai thuế qua mạng

Hướng dẫn đăng ký kê khai thuế qua mạng (Tue 1, 2014, 1:51 pm)

Với chủ trương hiện đại hóa ngành thuế, áp dụng hình thức giao dịch điện tử trong thực hiện các thủ tục như khai báo thuế qua mạng, gửi tờ khai...với sự hỗ trợ của hệ thống kê khai thuế qua mạng, các doanh nghiệp trở nên chủ động hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước. Việc đăng ký kê khai thuế qua mạng giờ đây trở nên tiện lợi, vô cùng đơn giản, tiết kiệm thời gian và công đoạn hơn trước.

 

Không giống như trước, các doanh nghiệp thường được hướng dẫn kê khai thuế qua mạng với bước đầu tiên là “Đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng”, với việc nộp tờ khai  Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet (Mẫu 01/ĐK-iHTKK)  cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Và kết quả nhận được là Thông báo của Cơ quan thuế về việc chấp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế qua mạng (bao gồm số tài khoản và mật khẩu đăng nhập).

 

Giờ đây, công việc đó trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn khi Doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số 01 lần duy nhất để được cấp giấy chứng nhận chứng thư số và USB token chứa chữ ký điện tử.

 

Chi tiết như sau :

 

ĐĂNG KÝ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

 

1. Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số (như dịch vụ FPT.CA) để được cấp giấy chứng nhận chứng thư số và USB token chứa chữ ký điện tử. Các đơn vị cung cấp chữ ký số sẽ cung cấp tài liệu và hướng dẫn sử dụng chữ ký số.

2. Sau khi cắm USB token chứa chữ ký điện tử vào máy tính, DN truy cập trang web kekhaithue.gdt.gov.vn, nhấn nút đăng ký, khai báo đầy đủ thông tin: Mã số thuế, điện thoại, email, và nhấn nút “tiếp tục” để đăng ký trực tuyến.

 

Kết quả: nhận được mail thông báo tài khoản và mật khẩu từ cơ quan thuế với dịch vụ đăng ký thuế qua mạng nhanh gọn.

 

Hai bước trên chỉ phải thực hiện 01 lần duy nhất. Sau khi đăng ký chữ ký số, người nộp thuế không cần phải đến cơ quan thuế nộp bất cứ thủ tục gì về đăng ký thuế và hồ sơ khai thuế, bao gồm đăng ký khai thuế qua mạng theo mẫu 01/ĐK-iHTKK.

 

 

KHAI THUẾ QUA MẠNG

 

3. Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng: DN dùng tài khoản và mật khẩu nhận được từ cơ quan thuế gửi về địa chỉ email đã đăng ký của bạn, thực hiện đăng nhập vào trang web kekhaithue.gdt.gov.vn, nhấn nút tài khoản để đăng ký các loại tờ khai thuế phải nộp qua mạng hoặc đổi mật khẩu đăng nhập, hoặc thay đổi thông tin doanh nghiệp

 

Kết quả: nhận thông báo của Cơ quan thuế xác nhận thông tin nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet của Người nộp thuế đăng ký thuế qua mạng.

 

4. Tạo tờ khai thuế điện tử: Sử dụng phần mềm HTKK để kết xuất tờ khai thuế ra file PDF, kết xuất bảng kê ra file excel

 

 

NỘP THUẾ QUA MẠNG

 

5. Nộp tờ khai thuế điện tử: DN chọn Tờ khai và Bảng kê cần gửi, ký điện tử bằng Chữ ký số. Sau đó là thao tác gửi tờ khai.

Kết quả: hệ thống thông báo gửi thành công đồng thời tự động gửi mail thông báo tới người nộp thuế.

 

6. Tra cứu tờ khai, thay đổi thông tin:

- Xem lại Tờ khai gốc

- Về Tra cứu tờ khai: Tra cứu theo các điều kiện: Loại tờ khai, Ngày nộp tờ khai từ ngày, ngày nộp tờ khai đến ngày....

 

Chi tiết trực quan hình ảnh hướng dẫn vui long xem tại đây.