HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VNACCS: THẮC MẮC KHI KHAI BÁO TỜ KHAI XUẤT KHẨU

Câu trả lời: 

HỎI: Mục khai báo người nhập khẩu: giả sử bên tôi xuất bán cho công ty A có địa chỉ ở canada, nhưng công ty A chỉ định giao hàng đến cảng Savannah tại Mỹ. Vậy khi khai báo mục người nhập khẩu trên vnacc tôi khai báo người nhập khẩu là công ty A, địa chỉ là địa chỉ của công ty A ở canada, nhưng mục mã nước tôi phải điền là CANADA hay Mỹ?

TRẢ LỜI: Trong nghiệp vụ EDA, đối với chỉ tiêu "Người nhập khẩu": - Mã, Tên, Địa chỉ: anh/chị nhập đúng thông tin người nhập khẩu. - Mã nước: anh/chị nhập mã nước hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp của anh/chị sẽ phải nhập chỉ tiêu "Mã nước" là US - Mỹ.