Tin tức về VNACCS

VNACCS

(HQ Online)- Để chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung rà soát lại các địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan và gửi báo cáo những thông tin đã thay đổi hoặc còn thiếu về Ban

Ngày 1/4 đánh dấu sự thay đổi lớn trong ngành Hải quan Việt Nam với hệ thống thông quan điện tử mới VNACCS chính thức áp dụng toàn quốc.

Nhằm giúp các doanh nghiệp (DN) hiểu rõ hơn nữa về Hệ thống VNACCS và những vấn đề cần lưu ý khi khai báo trên VNACCS, ngày 27/03/2014, Cục Hải quan Nghệ An đã tổ chức hội nghị Đối thoại doanh nghiệp “Thủ tục hải quan điện tử áp dụng trên Hệ thống VNACCS/V

Đó là chủ đề buổi hội thảo được Dịch vụ điện tử FPT và Công ty TNHH NTT DATA đồng tổ chức trong bối cảnh hệ thống thông quan mới VNACCS sẽ chính thức vận hành từ 01/4/2014.

Sau hơn 2 tuần vận hành thử hệ thống VNACCS/VCIS, từ 15/11/2013 đến 02/12/2013, mới chỉ có 367 doanh nghiệp thao tác trên hệ thống, chiếm tỉ lệ 4,5% so với 8.033 doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Để việc vận hành chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS đạt hiệu quả, ngày 02/12/2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 2005/HQQN-HĐH về việc đôn đốc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Tiếp theo lớp tập huấn tổng quan về hệ thống VNACCS/VCIS, ngày 09/10/2013, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã triển khai đào tạo chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức trực tiếp làm nghiệp vụ ở các đơn vị.

Để việc vận hành chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS đạt hiệu quả, ngày 02/12/2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 2005/HQQN-HĐH về việc đôn đốc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Tiếp theo lớp tập huấn tổng quan về hệ thống VNACCS/VCIS, ngày 09/10/2013, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã triển khai đào tạo chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức trực tiếp làm nghiệp vụ ở các đơn vị.

Pages