Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

DỊCH VỤ TRA CỨU NỢ THUẾ

SMS tra cứu hải quan là dịch vụ giúp khách hàng sử dụng điện thoại di động tra cứu thông tin nợ thuế của doanh nghiệp khao báo xuất nhập khẩu trên hệ thống hải quan.

• SMS tra cứu Hải quan là gì

-       SMS tra cứu hải quan là dịch vụ giúp khách hàng sử dụng điện thoại di động tra cứu thông tin nợ thuế của doanh nghiệp khao báo xuất nhập khẩu trên hệ thống hải quan.

-      Thông tin được cung cấp tới khách hàng theo yêu cầu. Khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ một cách tự nguyện bằng cách gửi tin nhắn đến số dịch vụ 8300 và sẽ nhận được phản hồi từ hệ thống cung cấp dịch vụ

-      Giúp khách hàng tra cứu thông tin nợ thuế của doanh nghiệp thông qua điện thoại di động mọi lúc, mọi nơi.

• Đối tượng sử dụng dịch vụ

Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

• Phạm vi cung cấp

Trên toàn quốc

• Mô tả dịch vụ

-     Đăng ký sử dụng dịch vụ (chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất):

+ Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp DKHQ [mã số thuế] [CMT] và gửi tới tổng đài 8300

+ Sau đó, tổng đài sẽ trả về khách hàng mã số sử dụng dịch vụ (CID)

+ Ví dụ: DKHQ 0912345678 987654321 và gửi tới 8300

-     Sử dụng dịch vụ tra cứu nợ thuế:

* Tra cứu thông tin ân hạn

    + Khách hàng soạn tin theo cú pháp ANHAN [CID] và gửi tới 8300

+ Tổng đài sẽ trả về khách hàng thông tin các tờ khai hải quan được ân hạn và tổng số thuế tương ứng.

+ Ví dụ: ANHAN 12345 gửi 8300

*Tra cứu thông tin nợ quá hạn trên 90 ngày (bị dừng làm thủ tục Hải quan)

+ Khách hàng soạn tin theo cú pháp NOQH [CID] và gửi tới 8300 (CID là mã số sử dụng dịch vụ được cấp khi khách hàng đăng ký)

+ Tổng đài sẽ trả về khách hàng thông tin các tờ khai hải quan nợ quá hạn trên 90 ngày và tổng số thuế tương ứng.

+ Ví dụ: NOQH 12345 gửi 8300

* Tra cứu thông tin nợ quá hạn

+ Khách hàng soạn tin theo cú pháp NOQH [CID] [GIỚIHẠN] và gửi tới 8300 (GIỚIHẠN là số ngày nợ thuế cần tra cứu)

+ Tổng đài sẽ trả về khách ang thông tin các tờ khai hải quan nợ quá hạn trên 90 ngày và tổng số thuế tương ứng.

+ Ví dụ: NOQH 12345 30 và gửi 8300 để tra cứu thông tin tờ khai nợ thuế từ 1 – 30 ngày

+ Ví dụ: NOQH 12345 90 và gửi 8300 để tra cứu thông tin tờ khai nợ thuế từ 31 – 90 ngày

• Mức phí

-     Dịch vụ SMS Danh bạ được tính phí theo quy định của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

-     Mức phí áp dụng cho dịch vụ:

-     3000 đồng/lần truy vấn thông tin thành công

• Trợ giúp

Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để nhận được thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

+ Truy cập vào website của ngành hải quan:

http://www.customs.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/Default.aspx

+ Truy cập vào website về dịch vụ hải quan:

http://dichvudientu.fpt.com.vn

+ Gọi điện thoại đến tổng đài CSKH của Dịch vụ Điện Tử: 19006625