Hải quan Quảng Ninh đôn đốc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

VNACCS

Để việc vận hành chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS đạt hiệu quả, ngày 02/12/2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 2005/HQQN-HĐH về việc đôn đốc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Theo công văn trên, Cục Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị đôn đốc doanh nghiệp đảm bảo đến ngày 20/01/2014, 100% số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện khai thử.

Theo yêu cầu từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, các Chi cục đã thành lập Tổ chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS tại các dây chuyền thủ tục phải đảm bảo đầy đủ các thành viên: Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo Đội phụ trách dây chuyền, công chức tiếp nhận tờ khai, công chức kiểm tra giám sát và công chức phụ trách công tác tin học.

Tổ chạy thử VNACCS / VCIS của các Chi cục phải tổ chức thực hành các kịch bản nghiệp vụ mà Chi cục đã rà soát, tập hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và gửi yêu cầu hỗ trợ để được các chuyên gia VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan giải đáp. Các phòng, ban chưa đăng ký đủ số người sử dụng tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS phải khẩn trương tiến hành đăng ký.

Đặc biệt, để thúc đẩy đối tượng người sử dụng là doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng Hệ thống, phải nhanh chóng đăng ký sử dụng. Đối với doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng, yêu cầu doanh nghiệp phải đăng nhập vào Hệ thống và tiến hành khai thử. Yêu cầu đến ngày 15/12/2013 sẽ đạt 100% doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn phải đăng ký sử dụng Hệ thống và 15% doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng đăng nhập vào Hệ thống và tiến hành khai thử. Đến ngày 31/12/2013 đảm bảo 50% số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng đăng nhập vào Hệ thống và tiến hành khai thử. Đến ngày 20/1/2014 đảm bảo 100% số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện khai thử.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng khuyến khích doanh nghiệp khi phát sinh vướng mắc trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS cần gửi yêu cầu hỗ trợ đến cơ quan Hải quan để được hỗ trợ giải đáp kịp thời.