Tin tức về VNACCS

VNACCS

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xúc tiến xây dựng hệ thống thông quan tự động dựa trên nền tảng công nghệ hệ thống NACCS của Nhật Bản, gọi tắt là hệ thống VNACCS. Theo kế hoạch, hệ thống dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ quý II/2014.

Trong 02 ngày 23-24/10/2013, Cục Hải quan Khánh Hòa tổ chức đào tạo hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) cho cán bộ, công chức hải quan, hơn 120 đại biểu từ 68 doanh nghiệp xuất nhập khẩu và 13 đại lý hãng tàu trên địa bàn. 

 

Ngày 26/11/2013, Đoàn kiểm tra của Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS đã có buổi làm việc với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị và tổ chức chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS tại đơn vị.

Để chuẩn bị cho việc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã đăng ký cấp tài khoản sử dụng cho 10 đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc.

Vận hành thử hệ thống VNACCS là khâu chuẩn bị đặc biệt quan trọng trước khi đưa vào vận hành chính thức. Tại giai đoạn này, hệ thống sẽ được vận hành như trên môi trường thật để kiểm thử toàn bộ chức năng hệ thống, kịp thời phát hiện lỗi để khắc phục.

Từ ngày 22 đến 30/10/2013, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tổ chức 02 lớp tập huấn về Thông tư 128/2013/TT-BTC và đào tạo về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS cho toàn thể cán bộ công chức (CBCC) trong Cục và 01 lớp dành cho gần 100 doanh nghiệp và người khai hải quan trên đ

Từ ngày 22 đến 30/10/2013, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tổ chức 02 lớp tập huấn về Thông tư 128/2013/TT-BTC và đào tạo về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS cho toàn thể cán bộ công chức (CBCC) trong Cục và 01 lớp dành cho gần 100 doanh nghiệp và người khai hải quan trên đ

Pages