Rà soát địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

VNACCS

(HQ Online)- Để chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung rà soát lại các địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan và gửi báo cáo những thông tin đã thay đổi hoặc còn thiếu về Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS.

Nội dung trên được Tổng cục Hải quan đề nghị tại công văn gửi đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát các địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan chuẩn bị cho triển khai chính thức hệ thống VNACCS/VCIS.

Trước đó, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS đã có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống kê và báo cáo về các địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. Cho đến nay, Ban triển khai dự án VNACCS / VCIS đã nhận được báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã thực hiện việc mã hóa thông tin và đưa vào hệ thống VNACCS/VCIS.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS cũng nhận được phản ánh của nhiều DN về hệ thống VNACCS/VCIS thiếu nhiều địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan và dẫn đến không thể thực hiện được việc khai báo thử nghiệm.