Hải quan Nghệ An: Hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử áp dụng trên Hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp

VNACCS

Nhằm giúp các doanh nghiệp (DN) hiểu rõ hơn nữa về Hệ thống VNACCS và những vấn đề cần lưu ý khi khai báo trên VNACCS, ngày 27/03/2014, Cục Hải quan Nghệ An đã tổ chức hội nghị Đối thoại doanh nghiệp “Thủ tục hải quan điện tử áp dụng trên Hệ thống VNACCS/VCIS” với sự tham gia của gần 100 DN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có 19 DN cam kết chạy thử và sử dụng chính thức VNACCS/VCIS.

Tại hội nghị, ông Đào Văn Cường,Trưởng phòng Nghiệp vụ đã giới thiệu các nội dung của Thông tư 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và kế hoạch triển khai VNACCS/VCIS tại Nghệ An. Ông cũng nhấn mạnh những lưu ý quan trọng về thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, nhưng với những nội dung không quy định tại Thông tư này các DN vẫn áp dụng các quy định hiện hành.


Ông Đào Văn Cường,Trưởng phòng Nghiệp vụ giới thiệu kế hoạch triển khai VNACCS/VCIS tại Nghệ An.

Với người khai hải quan, khi triển khai VNACCS/VCIS cần phải đăng ký tham gia kết nối với hệ thống; đảm bảo trang thiết bị kỹ thuật cho khai báo, truyền nhận lưu trữ. Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình thủ tục hải quan từ khai hải quan, tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng; sửa tờ khai; hủy tờ khai; kiểm tra hồ sơ; đưa hàng về bảo quản; giải phóng hàng… đều được hướng dẫn cụ thể cho DN.

Về phía công ty cung cấp phần mềm, đại diện cho công ty FPT, ông Nguyễn Doãn Đạo – Trưởng phòng Dịch vụ Điện tử, Công ty Hệ thống thông tin FSE-FPT hướng dẫn DN thực hiện các quy trình liên quan đến VNACCS/VCIS như: Tổng quan chương trình phần  mềm, Tải và cài đặt chương trình, Cấu hình thông tin DN và Hải quan, Mở tờ khai Xuất khẩu, Mở tờ khai Nhập khẩu. Về phía công ty Thái Sơn cho biết, để hỗ trợ tối đa cho DN tiếp cận và thực hành khai VNACCS / VICS đơn vị đã phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS để nâng cấp cho DN với phiên bản đầy đủ để khai cho các loại hình đặc thù như: Gia công, sản xuất xuất khẩu… và các dữ liệu mẫu theo kịch bản chạy thử của Tổng cục Hải quan để thuận lợi trong việc thực hành theo quy trình nghiệp vụ. Các DN có thể lựa chọn công ty cung cấp phần mềm phù hợp với hoạt động hiện hành của DN.

Về phía Cục  Hải quan Nghệ An, để hỗ trợ DN tốt hơn nữa đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp như: Xây dựng nội dung kế hoạch cụ thể; Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức tổ chức kiểm tra, sát hạch để lựa chọn cán bộ tham gia vận hành hệ thống; Xúc tiến thành lập các Đại lý Hải quan trên địa bàn Tỉnh Nghệ An; Thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp bằng nhiều hình thức… để có được sự ủng hộ của DN tham gia vào quá trình vận hành hệ thống VNACCS/VCIS, khẳng định sâu sắc và hiệu quả phương châm “Hải quan và doanh nghiệp là bạn đồng hành”.

Lộ trình triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS của Cục Hải quan Nghệ An tại các đơn vị theo lộ trình chung của Tổng cục Hải quan.