Hải Quan Điện Tử - FPT.eCustoms

Bên cạnh dịch vụ, giải pháp hỗ trợ thực hiện các thủ tục kê khai thuế qua mạng,  FPT hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khai hải quan điện tử thông qua dịch vụ Hải quan Điện tử FPT

Dịch vụ Hải quan Điện tử FPT cung cấp phần mềm khai Hải quan điện tửđược sáng tạo ra bởi đội ngũ chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp phát triển phần mềm công nghệ cho cơ quan Thuế và Hải quan.

Dịch vụ khai hải quan điện tử FPT được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn 05/2012, nhận giải Sao Khuê Tháng 6 năm 2011 cho Sản phẩm phần mềm ưu việt. Những đặc tính nổi trội:

  • Chạy mà không phải cài đặt phức tạp.
  • Thiết kế nhỏ gọn, có thể chạy trên USB Flash.
  • Triển khai được trên nhiều mô hình khác nhau (Doanh nghiệp, Tập đoàn, Chi nhánh, Đại lý…).
  • Đáp ứng cho tất cả các loại hình Hải quan điện tử chỉ trên 01 chương trình duy nhất.
  • Tự động backup dữ liệu và tái sinh cấu trúc khi bị Virus tấn công.
  • Tự động cấu hình địa chỉ kết nối với đơn vị Hải quan làm thủ tục. Tự động dò đường ra Internet trong mạng có sử dụng Proxy.
  • Tự động nâng cấp khi có lỗi hoặc khi có thay đổi nghiệp vụ Hải quan. 
  • Tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các thủ tục hải quan điện tử