Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan (Mon 23, 2020, 10:21 am)

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ FPT LÊN HỆ THỐNG HẢI QUAN


Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) FPT-CA vào máy tính.


Bước 2: Truy cập vào trang web của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn, trong mục Dịch vụ công bấm vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số.


Bước 3: Giao diện DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ xuất hiện, nhập thông tin lên các trường Mã doanh nghiệpSố CMT mã capcha sau đó bấm Xem thông tin.

Trong đó:

  • Mã doanh nghiệp: Nhập Mã số thuế của Doanh nghiệp.
  • Số CMT: Nhập số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu của Người đại diện pháp luật thể hiện trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.

Lưu ý: Bạn có thể tra cứu số CMT ti đây.


Bước 4: Nhấn “Xem thông tin chứng thư số


Bước 5: Nhập “Ngày hết hiệu lực đăng ký” là hạn mới của chữ ký số.

Sau đó nhấn “Đăng ký thông tin”.


Bước 6: Nhập mã pin token.


Bước 7: Cập nhật thành công, chọn OK


Bước 8: Sau khi Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số thành công, Bạn cần cập nhật thông tin Chữ ký số lên hệ thống VNACSS, tại mục Dịch vụ công, bấm vào mục Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp.


Bước 9:  Nhấn vào nút “Đăng nhập


Bước 10: Chọn chữ ký số quản trị cũ của DN. Nhập thông tin MST và mật khẩu đăng nhập HQ.

 

Bước 11: Vào phần I.5 “Đăng ký thay đổi thông tin tài khoản quản trị

 

Bước 12: Lựa chọn thông tin chữ ký số mới để cập nhật làm quản trị. Sau đó nhấn “Cập nhật

 

Bước 13: Vào mục II.1 “Sửa thông tin chung người sử dụng

 

Bước 14: Vào mục “Thông tin người khai HQ”. Nhập “Ngày hiệu lực”. Sau đó lựa chọn “Chứng thư số mới”. Nhấn “Ghi”.

 

Bước 15: Hệ thống báo “Cập nhật thành công

 

Bước 16: Vào mục IV.1 “Tra cứu thông tin đăng ký

 

Bước 17: Chọn tích “Sửa sau phê duyệt” và nhấn “Tìm kiếm”. Sau đó chọn “Gửi

 

Bước 18: Chọn chữ ký số Quản trị. Nhập thông tin Tên và Email. Nhấn “Ký chữ ký số”. Sau đó nhấn “Gửi

 

Bước 19: Thông báo gửi thành công.

 

Bước 20: Vào phần “Tra cứu kết quả”. Kiểm tra xem dòng dịch vụ mới đã được cập nhật thành công.

 

Chúc các bạn thành công !