Tin tức về VNACCS

VNACCS

Qua công tác kiểm soát, Cục Hải quan Hà Nội nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua địa bàn trong thời điểm gần đây có chiều hướng gia tăng.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và Bộ Giao thông vận tải đang phấn đấu đến tháng 11 tới sẽ chính thức kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Những thủ tục nào sẽ được thực hiện đầu tiên và DN sẽ được hưởng những lợi ích gì từ NSW?

 

“A lô! Bộ phận hỗ trợ vướng mắc VNACCS/VCIS phải không?”- Đây gần như là câu nói đầu tiên mà mỗi cán bộ công chức ở Bộ phận hỗ trợ người sử dụng (Help Desk) - Tổng cục Hải quan nghe được khi nhận các cuộc gọi đến.

Pages