Diễn đàn

Diễn đàn FPT.eCustoms là nơi doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ và trao đổi thắc mắc và đội ngũ tư vấn Dịch vụ Điện tử FPT giải đáp, cung cấp giải pháp trực tiếp. Đây còn là cầu nối thông tin nóng hổi về những chủ trương, chính sách mới của các cơ quan Thuế, Hải quan và ban ngành liên quan đến Dịch vụ điện tử. Click vào đây để tham gia diễn đàn.