Thúc đẩy đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS

VNACCS

Tiếp theo lớp tập huấn tổng quan về hệ thống VNACCS/VCIS, ngày 09/10/2013, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã triển khai đào tạo chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức trực tiếp làm nghiệp vụ ở các đơn vị.

Tại đợt tập huấn, các học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của hệ thống như: Thông quan hàng hóa, thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, công nghệ thông tin, giới thiệu phần mềm đầu cuối khai báo dữ liệu của doanh nghiệp (DN), chạy thử chương trình khai báo phía DN.

Hội nghị cũng giới thiệu nội dung áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử theo Quyết định số 2341/QĐ-TCHQ ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Phan Văn Dũng cho biết: “Việc đưa hệ thống thông quan hiện đại này vào vận hành sẽ làm thay đổi căn bản phương thức quản lí của Hải quan Việt Nam từ thủ công sang việc hoàn toàn tự động để nâng cao hiệu quả quản lí và tạo thuận lợi cho người dân, DN”.

Sau lớp tập huấn, nhận thức và trình độ của cán bộ, công chức đối với hệ hống thông quan điện tử được nâng cao một bước, qua đó góp phần thực hiện kế hoạch chung của toàn Ngành, đưa hệ thống VNACCS / VCIS chạy thử từ tháng 11/2013 đến tháng 02/2014 và vận hành chính thức từ tháng 4/2014.

Đợt tập huấn lần này kéo dài đến hết ngày 11/10/2013.

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức lớp tập huấn chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS cho DN trong 02 ngày 23 và 24/10/2013 tới đây.