THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG với iHTKK

THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG với iHTKK (Fri 14, 2014, 11:36 am)

THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG với iHTKK

 

 Hướng dẫn đăng ký tài khoản:

Truy cập 

 nhantokhai.gdt.gov.vn

 

Bước 1: đăng ký tài khoản:

  

Lưu ý: Khách hàng cần cắm token vào máy tính trước khi đăng ký.

 

-         Nhập thông tin của Công ty/Doanh nghiệp gồm Mã số thuế, điện thoại liên hệ và email để nhận tài khoản từ Cơ quan thuế. à Nhấp vào đăng ký.

  

Bước 2: Ký tờ khai đăng ký.

 

 

-         Ký và nộp tờ đăng ký.

 

-         Đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được 1 email phản hồi từ CQT. Đây là mail xác nhận bạn đã đăng ký nộp tờ khai với T-Van của TCT, và TCT cấp cho bạn 1 tài khoản để đăng nhập.

 

  1. III.  Hướng dẫn nộp tờ khai iHTKK:

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản:

 

 

 

-         Mật khẩu lấy từ email do CQT phản hồi, cấp cho bạn.

 

Bước 2: Chọn tờ khai:

 

-         Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể bắt đầu nộp tờ khai.

 

 

 

 

 

-         Chọn tờ khai được kết xuất bằng phần mềm HTKK từ thư mục lưu trữ của máy tính.

 

-         sau đó chọn OPEN

 

 

Chọn ký điện tử để ký tờ khai.

 

Bước 3: Ký tờ khai và nộp:

 

-         Nhập mã pin của thiết bị token, sau đó nhấp vào nút chấp nhận để chương trình bắt đầu ký tờ khai được chọn.

 

 

Nhận được thông báo ký thành công,chọn OK

 

 

Sau khi ký tờ khai, bạn chọn Nộp tờ khai để xác nhận nộp.

 

 

                                                                                                                     

                          Tờ khai đang được chuyển đến T-van của tổng cục thuế.

 

IV. Hướng dẫn tra cứu thông tin:

 

  1. 1.      Tra cứu tờ khai đã nộp:

 

 

 

Chọn tra cứu, sẽ hiện ra tất cả những tờ khai bạn đã nộp.

 

 

  

 

Nếu muốn xem lại tờ khai đã nộp, click vào tờ khai và tải về máy tính để lưu lại.

 

 

  1. 2.      Tra cứu thông báo , phản hồi từ cơ quan thuế:

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------