Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử (Mon 22, 2017, 3:08 pm)

HƯỚNG DẪN CÀI PLUGIN VÀ CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ FPT


1. Cài đặt tiện ích ký số ESigner trên trình duyệt Chrome.

 

Bước 1: Trên trình duyệt Chrome bạn truy cập vào địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn chọn mục Doanh Nghiệp => Đăng ký

Trường hợp trình duyệt chưa được cài đặt plugin hỗ trợ ký số sẽ hiển thị như sau:

(Nếu trình duyệt Chrome vào màn hình đăng ký nghĩa là đã được cài đặt tiện ích ký số ESigner thì chuyển qua mục 2 sau Bước 12)


Bước 2: Nhấn chọn “Tải bộ cài” để tải về plugin-ESigner.


Bước 3: Nhấp chuột phải vào file cài đặt vừa tại về và nhấn chọn “Open”.


Bước 4: Nhấn “Run” để bắt đầu quá trình cài đặt.


Bước 5: Nhấn “Yes” để cho phép cài đặt Plugin-ESigner.


Bước 6: Nhấn Next sau đó nhấn “Install” để tiếp tục quá trình cài đặt.


Bước 7: Nhấn “Finish” để hoàn thành quá trình cài đặt.


Bước 8Bạn nhấn chọn “Cài đặt” để thực hiện cài đặt tiện ích Google Chrome Extension.


Bước 9: Nhấnchuột vào “Thêm” để thêm tiện ích Extension vào trình duyệt Chrome.


Bước 10: NhấnAdd to Chrome” để thêm tiện ích Extension vào trình duyệt Chrome.


Bước 11: Nhấn chọnThêm tiện ích” để tiếp tục quá trình.


Bước 12: Kết thúc quá trình thêm Extension vào trình duyệt Chrome.

Tắt trình duyệt Google Chrome và mở lại để sử dụng dịch vụ thuế điện tử.2. Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới lên hệ thống Thuế điện tử

Khi ký tờ khai thuế hoặc nộp giấy nộp tiền bằng chữ ký số FPT-CA trên cổng giao dịch Thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn  hệ thống thông báo lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế“.

Nguyên nhân do khi gia hạn hoặc chuyển đổi sang chữ ký số FPT-CA nhưng chưa được cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống thuế của Tổng cục Thuế. Bạn cần cập nhật thông tin chữ ký số mới như sau:


Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản lý (tên đăng nhập có dạng: MST-ql) trên cổng giao dịch trực tuyến https://thuedientu.gdt.gov.vn.

 

Bước 2: Tại mục Quản lý Tài Khoản, chọn Thay Đổi Thông Tin Dịch Vụ

Tại mục Dịch vụ - Nộp thuế điện tửDịch vụ - Khai thuế điện tử lần lượt kích vào nút Thay đổi thông tin dịch vụ.

 

Bước 3: Chọn Thay đổi chữ ký số:

 

Bước 4: Nhập mã Pin Token và chọn “Chấp nhận”

 

Bước 5: Nhấn Tiếp tục:

 

Bước 6:  Giao diện sẽ hiển thị bản thay đổi thông tin đăng ký, bạn kiểm tra lại thông tin đã đầy đủ và chính xác chưa. Sau đó nhấn Ký và Gửi


Bước 7: Nhấn OK để hoàn tất quá trình:

Màn hình xuất hiện thông báo “Thay đổi tài khoản thành công