Lạng Sơn: Tiếp tục vận động doanh nghiệp chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

VNACCS

Để chuẩn bị cho việc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã đăng ký cấp tài khoản sử dụng cho 10 đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc.

Các đơn vị đã được cấp tài khoản gồm: Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Ga ĐSQT Đồng Đăng, Chi Ma, Đội KSHQ, Phòng QLRR, TTDL&CNTT, Chi cục KTSTQ và Phòng TXNK. Tổng số cán bộ, công chức được cấp tài khoản là 248 người.

Cục đã cài đặt phần mềm đầu cuối cho các đơn vị hải quan thuộc và trực thuộc để sử dụng Hệ thống VNACCS / VCIS, tổng số máy được cài đặt là 170 máy.

Về việc chuẩn bị dữ liệu chạy thử Hệ thống, Cục đã triển khai phân bổ dữ liệu chạy thử do Tổng cục Hải quan cấp đến các đơn vị, đồng thời hướng dẫn chuẩn bị sẵn dữ liệu của đơn vị lấy từ các tờ khai đã nhập khẩu.

Tính đến ngày 26/11/2013, số doanh nghiệp tham gia đăng ký chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS là 44 doanh nghiệp. Tuy vậy, số lượng doanh nghiệp tham gia khai thử chỉ là 02 doanh nghiệp. Con số này còn hạn chế do phần lớn các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn đến từ các tỉnh, thành phố khác.

Tổng số bộ tờ khai được xử lý là 50 bộ, phần lớn dữ liệu khai thử đều do cán bộ, công chức hải quan thực hiện.

Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vẫn đang nỗ lực trong việc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia chạy thử Hệ thống vì thời gian chạy thử không còn nhiều. Mặt khác, Cục cũng đôn đốc các cán bộ, công chức thường xuyên thao tác trên Hệ thống cho thành thạo, kịp thời báo cáo xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình chạy thử.