Cục Hải quan Lào Cai đào tạo về hệ thống VNACC/VCIS và Thông tư 128/2013/TT-BTC

VNACCS

Từ ngày 22 đến 30/10/2013, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tổ chức 02 lớp tập huấn về Thông tư 128/2013/TT-BTC và đào tạo về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS cho toàn thể cán bộ công chức (CBCC) trong Cục và 01 lớp dành cho gần 100 doanh nghiệp và người khai hải quan trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó cục trưởng, Phó trưởng Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai dự án VNACCS/VCIS đối với công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan. Theo kế hoạch, đến tháng 4/2014, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức đi vào vận hành. 

 


Quang cảnh lớp đào tạo và tập huấn.

 

CBCC Cục Hải quan Lào Cai đã được giới thiệu, hướng dẫn chi tiết các quy trình nghiệp vụ vận hành trên hệ thống VNACCS / VCIS từ khâu khai báo thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan đến khi cấp phép thông quan hàng hóa, thanh khoản tờ khai…

 

Thông tư 128/2013/TT-BTC (Thông tư số 128) quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ra đời thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 01/11/2013 tới đây với nhiều thay đổi về thủ tục hải quan.

 

Tại hội nghị, giảng viên đã giới thiệu bố cục của Thông tư số 128, những điểm mới trong nội dung Thông tư này so với Thông tư 194/2010/TT-BTC. Thông tư số 128 có nhiều điểm thay đổi về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như: Vấn đề khai hải quan; sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan; đồng tiền nộp thuế; thông quan hàng hóa; thanh khoản hàng nhập sản xuất xuất khẩu; bổ sung điều kiện thành lập và quản lý kho ngoại quan; thủ tục xét miễn thuế đối với DN ưu tiên…

 

Thông tư cũng bổ sung thêm những hướng dẫn về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với một số trường hợp đặc thù mà các văn bản trước đây chưa hướng dẫn như: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là phương tiện vận tải XNK; giám sát hải quan đối với hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu, đang nằm trong khu vực giám sát hải quan, nhưng phải tái xuất trả lại cho đối tác nước ngoài…