Hải quan Khánh Hòa đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp

VNACCS

Trong 02 ngày 23-24/10/2013, Cục Hải quan Khánh Hòa tổ chức đào tạo hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) cho cán bộ, công chức hải quan, hơn 120 đại biểu từ 68 doanh nghiệp xuất nhập khẩu và 13 đại lý hãng tàu trên địa bàn. 

 

Chương trình giúp doanh nghiệp (DN) hiểu và sử dụng hệ thống mới trước khi Tổng cục Hải quan bắt đầu đợt chạy thử hệ thống trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/2/2014 cho tất cả DN làm thủ tục hải quan và các bên liên quan.

 

Tại hội nghị, Cục Hải quan Khánh Hòa đã phổ biến, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống VNACCS/VCIS, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hàng vận chuyển bảo thuế, các nghiệp vụ của VCIS, nội dung công nghệ thông tin khi vận hành Hệ thống VNACCS / VCIS, lộ trình triển khai hệ thống,…

 

Đồng thời, Cục cũng giới thiệu đến cộng đồng DN những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Luận - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa nhấn mạnh: Hệ thống VNACCS/VCIS có tầm quan trọng rất lớn trong tiến trình cải cách hiện đại hóa hải quan, bởi đây là phương thức quản lý hiện đại, dựa trên phần mềm điện tử thông quan tự động. Đồng chí đề nghị DN tích cực nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ về hệ thống và trao đổi ý kiến với các báo cáo viên để nắm bắt các nội dung về hệ thống.

 

Để việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS đạt kết quả cao, Cục Hải quan Khánh Hòa đã hướng dẫn các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ tài liệu về hệ thống, chuẩn bị về điều kiện kỹ thuật như hoàn thành đăng ký chữ ký số, đăng ký người sử dụng, thực hiện cài đặt phần mềm đầu cuối. Cục Hải quan Khánh Hòa sẽ phối hợp chặt chẽ với DN để thực hiện chạy thử hệ thống theo đúng kế hoạch Tổng cục Hải quan đề ra.