Sẽ có hướng dẫn tổng thể xử lí vướng mắc VNACCS/VCIS

VNACCS

 Tổng cục Hải qua vừa triệu tập gần 20 CBCC của một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan và một số cục hải quan địa phương tham gia rà soát và dự thảo văn bản hướng dẫn xử lí các vướng mắc liên quan đến Hệ thống VNACCS/VCIS.

fpt_thu_tuc_haiquan

Theo đại diện Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan), số CBCC sẽ làm việc từ hôm nay 11-8 đến 13-8.

Đại diện Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS cho biết, kể từ khi thực hiện chính thức Hệ thống (ngày 1-4-2014) đến nay, Hệ thống VNACCS/VCIS đã vận hành ổn định. Tuy nhiên, một số vướng mắc đến quy trình nghiệp vụ chưa được xử lí dứt điểm.

Để rà soát, xử lí dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quy trình nghiệp vụ trong quá trình triển khai VNACCS/VCIS, Ban triển khai Dự án tổ chức đợt làm việc lần này nhằm dự thảo văn bản hướng dẫn xử lí tổng thể các vướng mắc kể từ khi triển khai chính thức đến nay.

Việc triệu tập cả CBCC ở một số cục hải quan địa phương trọng điểm (Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương) nhằm đảm bảo việc hướng dẫn sẽ phù hợp với thực tế triển khai của các đơn vi hải quan địa phương.

(HQ Online)