Hải quan: Một tờ khai được khai báo cho nhiều hóa đơn

VNACCS

 Đó là trả lời của Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) trước  phản ánh của Cục Hải quan Long An về quy định  "một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn", đã gây khó khăn trong trường hợp 1 lô hàng của DN thường xuyên có nhiều hóa đơn cho 1 vận đơn.

fpt_vnaccs_mot_to_khai_duoc_khai_bao_cho_nhieu_hoa_don 
Trong một số trường hợp người khai hải quan được khai trên 1 tờ khai.

Vụ Pháp chế- Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định “một tờ khai chỉ khai báo cho 1 hóa đơn”, đây là quy định mang tính hỗ trợ người khai hải quan trong việc tính toán trị giá tính thuế và tính tổng số thuế khi Hệ thống VNACCS căn cứ thông tin hóa đơn để tự động phân bổ trị giá tính thuế và tính thuế của từng dòng hàng trên tờ khai.

Do loại hình chế xuất không bị quản lý bởi chính sách thuế và trị giá tính thuế, do vậy, đối với hàng hóa XNK của DN chế xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Một mặt hàng có nhiều hợp đồng/đơn hàng, có một hoặc nhiều hóa đơn thương mại của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, giao hàng một lần và có một vận đơn thì người khai hải quan được khai trên 1 tờ khai hải quan.

Tại tiêu chí “số hóa đơn” thể hiện một số hóa đơn, các số hóa đơn còn lại thể hiện tại tiêu chí “phần ghi chú” trên tờ khai hàng hóa XNK.

(HQ Online)