Thông tin chi tiết về chứng thư số khi khai thuế điện tử

Thông tin chi tiết về chứng thư số khi khai thuế điện tử (Thu 4, 2014, 10:59 am)

Kê khai thuế qua mạng là một phương pháp giúp các doanh nghiệp phát huy tối đa quyền lợi và lợi ích khi nộp thuế. Sau đây là nội dung liên quan đến quyền lợi và nhiệm vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ nộp báo cáo thuế qua mạng:

 

Theo quy định của luật giao dịch điện tử, điều 28 thực hiện chứng thực chữ ký số:

-      Các cơ quan dịch vụ cần tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp chữ ký số cho các doanh nghiệp

-      Cần sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị hiện đại. Quy trình thực hiện cần đảm bảo tuân thủ nhằm hoàn thành công việc thuận lợi.

-      Đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn của dữ liệu trong chứng thư số được cấp.

-      Được cung cấp phương tiện thích hợp để bên chấp nhận chữ ký số và cơ quan quản lý thuế có thể dựa vào chứng thư điện tử để xác định thông tin, nguồn gốc của dữ liệu đưa tới.

-      Cần công khai các thông tin liên quan đến chứng thư điện tử đã cấp, tạm đình chỉ,gia hạn, phục hồi hoặc bị thu hồi.

-      Khi sự cố xảy ra cần thông báo cho các cơ quan liên quan biết những ảnh hưởng đó đến công việc chứng thực chữ ký số trong giao dịch.

-      Trong thời hạn 90 ngày cần công khai và khai báo cho những người được cấp chứng thư điện tử, cho các cơ quan quản lý có liên quan trước khi tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

-      Trước khi chứng thư điện tử hết hiệu lực, trong thời hạn ít nhất là 5 năm cần lưu trữ lại những dữ liệu liên quan đến chứng thư điện tử do mình cấp.

 

Các tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng cần có trách nhiệm thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng quy chế quản lý, biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh những tình trạng phát tán dữ liệu ra bên ngoài. Nhất là những dữ liệu, nội dung không phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức của dân tộc làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

 

Hiện nay, hầu hết tất cả loại thuế có thể được nộp qua mạng trên trang chủ của Tổng cục Thuế với các thao tác như kê khai qua mạng, nộp tờ khai qua mạng, hoặc nhờ sự hỗ trợ của các công ty chuyên cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng.

 

Dịch vụ T-Van của FPT ( FPT.eTax) là một địa chỉ tin cậy cho doanh nghiệp trong nghiệp vụ khai thuế. FPT có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, nhiệt tình đã hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với tư cách là nhà triển khai các hệ thống phần mềm lõi cho Tổng Cục Hải Quan, Tổng Cục Thuế, chúng tôi tự tin mang lại cho quý doanh nghiệp sự phục vụ tốt nhất.

 

Mọi thông tin chi tiết về hướng dẫn kê khai thuế qua mạng và tư vấn miễn phí liên quan đến nghiệp vụ khai thuế xin vui lòng liên hệ

Hotline: 1900 6625

Website: www.dichvudientu.fpt.com.vn