Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng kỳ lập bộ T8/2013 đến hết ngày 23/08/2013

Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng kỳ lập bộ T8/2013 đến hết ngày 23/08/2013 (Fri 14, 2014, 1:54 pm)

Theo Tổng cục Thuế thông báo: "Trong ngày 20/08/2013, hệ thống Khai báo thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế, vì vậy một số doanh nghiệp chưa nộp được tờ khai trong ngày trên. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ lập bộ tháng 08/2013, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đến hết ngày 23/08/2013 đối với tờ khai của kỳ kê khai tháng 07/2013."(Nguồn tại đây )

     Vậy FPT.eTax xin thông báo để Quý doanh nghiệp được biết và khẩn trương tiến hành nộp tờ khai qua mạng cho đúng kỳ hạn.

Trân trọng thông báo./.