Quy trình thủ tục hải quan điện tử và truyền thống khác nhau như thế nào?

Quy trình thủ tục hải quan điện tử và truyền thống khác nhau như thế nào? (Thu 14, 2014, 9:05 am)

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích thiết thực của hải quan điện tử, đặc biệt đối với hệ thống mới vận hành VNACCS / VCIS, dịch vụ điện tử FPT xin đưa ra bảng so sánh quy trình thủ tục hải quan điện tử và truyền thống như sau:

 

Nội dung

Quy trình thủ tục HQ điện tử

Quy trình thủ tục HQ truyền thống

Đăng ký tờ khai hải quan

Hồ sơ

Hồ sơ điện tử. Riêng luồng vàng và luồng đỏ DN phải nộp, xuất trình thêm hồ sơ giấy ngoài hồ sơ điện tử đã gửi qua hệ thống.

Hồ sơ giấy

Cách thức

khai báo

Thực hiện tại cơ quan DN, DN tạo thông tin trên máy tính và nộp tờ khai qua mạng đến cơ quan hải quan

DN mang bộ hồ sơ giấy đến chi cục hải quan cửa khẩu nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai.

Nhập thông tin vào

hệ thống

Hệ thống lưu trữ thông tin do DN tạo và gửi đến.

Công chức đăng ký tiếp nhận hồ sơ nhập dữ liệu trực tiếp hoặc nhập từ đĩa mềm do DN cung cấp vào hệ thống, hoặc khai báo qua mạng

Phân luồng

tờ khai

Công chức tiếp nhận đề xuất phân luồng và lãnh đạo đội thông quan hoặc chi cục duyệt phân luồng trên hệ thống.

Lãnh đạo đội thủ tục phân luồng tờ khai và quyết định tỉ lệ kiểm. Công chức tiếp nhận in lệnh hình thức, mức độ kiểm tra từ hệ thống và lãnh đạo chi cục quyết định hình thức, mức độ tỉ lệ kiểm tra.

Kiểm tra hảng hoá

Trách nhiệm kiểm tra hàng hoá.

Chi cục hải quan điện tử không kiểm tra như các chi cục hải quan cửa khẩu khác.

Việc kiểm tra hàng hoá do đội thủ tục tại chi cục hải quan cửa khầu( nơi có hàng hoá xuất nhập) thực hiện.

Ghi

kết quả

kiểm tra

Kết quả kiểm tra được công chức kiểm tra nhập vào hệ thống và in ra từ hệ thống phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hoá.

Kết quả kiểm tra được công chức kiểm tra ghi trực tiếp vào tờ khai.

Duyệt thông quan hàng hoá

Sau khi hàng hoá đã được kiểm tra và đã qua khâu kiểm tra hồ sơ sau kiểm hoá, lãnh đạo chi cục hải quan duyệt thông quan trên hệ thống.

Đội trưởng đội thủ tục ký duyệt thông quan trên tờ khai giấy.

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra, xác định giá và tính thuế

 

 

 

Kiểm tra, xác định giá

Đội kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra, xác định giá tính thuế sau khi hàng hoá được thông quan. Theo quy trình xác định giá mới: hàng luồng vàng, luồng đỏ thực hiện trước khi hàng thông quan và luồng xanh được thực hiện sau khi hàng hoá được thông quan.

Đội thủ tục hàng hoá thực hiện sau khi hàng đã được kiểm tra.

Kiểm tra tính thuế

DN tự khai, tự chịu trách nhiệm về thông tin khai báo. Hệ thống tự kiểm tra tính thuế.

Tờ khai phải qua khâu kiểm tra tính thuế.

Thông báo thuế

Thông báo thuế được gửi kèm theo thông tin phản hồi cho DN khi duyệt phân luồng tờ khai.

Công chức hải quan ra thông báo thuế, quyết định điều chỉnh thuế khi DN đăng ký tờ khai, tính thuế.

Nộp thuế và các khoản phải thu khác

Nộp

lệ phí

Nộp định kỳ hàng tháng từ ngày 5 đến ngày 10 tại kho bạc nhà nước theo thông báo lệ phí của cơ quan hải quan gửi qua mạng Internet.

Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo từng tờ khai, nộp tại nơi làm thủ tục, trước khi thông quan hàng hoá. Công chức hải quan phải viết biên lai nộp lệ phí cho từng tờ khai.

Nộp thuế và các khoản phải thu khác

Nộp qua kho bạc hoặc bảo lãnh của ngân hàng trên nguyên tắc người khai hải quan được tự khai, tự nộp.

Nộp qua kho bạc hoặc nộp trực tiếp tại chi cục hải quan cửa khẩu, hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

 

Từ quy trình trên, có thể thấy thời gian thông quan trung bình được rút ngắn, chi phí thông quan hàng hóa giảm, đặc biệt với hàng kinh doanh xuất khẩu, thủ tục hải quan điện tử đã thể hiện tính thuận lợi so với thủ tục hải quan truyền thống.

 

Hiện nay doanh nghiệp có thể vào website Tổng cục hải quan để kê khai hải quan miễn phí hoặc sử dụng dịch vụ C-VAN của các nhà cung cấp trên thị trường. Dịch vụ điện tử FPT là một trong những nhà uy tín cung cấp phần mềm khai hải quan điện tử VNACCS theo đúng chuẩn hệ thống VNACCS / VCIS hiện hành. Đơn vị FPT với kinh nghiệm hơn 20 năm trực tiếp phát triển phần mềm công nghệ cho Thuế và Hải quan, am hiểu sâu sắc nghiệp vụ của ngành. Bên cạnh đó, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật, tư vấn chuyên nghiệ, nhiệt tình, tự tin mang lại cho quý khách hàng sự phục vụ tốt nhất.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 6625 hoặc truy cập website: www.dichvudientu.fpt.com.vn