36 Chi cục Hải quan triển khai VNACCS/VCIS

VNACCS

Đến ngày 21-4, cả nước có 36 chi cục thuộc 9 Cục Hải quan địa phương đã triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Trong đó, có 4 Cục Hải quan địa phương triển khai tại 100% chi cục.

Ngày 21-4, Cục Hải quan Đà Nẵng đồng loạt triển khai VNACCS/VCIS tại 4 chi cục còn lại gồm: Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư gia công; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng; Chi cục Hải quan KCN Liên Chiểu- Hòa Khánh, Chi cục Hải quan KCN Đà Nẵng. Trước đó, ngày 18-4, Cục đã triển khai tại đơn vị đầu tiên là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

Sáng nay, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đồng loạt triển khai VNACCS / VCIS tại 4 đơn vị cuối cùng gồm: Chi cục Hải quan Tân Thanh, Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Chi cục Hải quan Chi Ma, Chi cục Hải quan Cốc Nam. Ngày 14-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị là đơn vị đầu tiên thực hiện VNACCS/VCIS ở Hải quan Lạng Sơn.

Như vậy, đến nay, có 4 trong tổng số 34 Cục Hải quan địa phương triển khai VNACCS/VCIS tại 100% chi cục gồm: Hải quan Hà Nội (12/12 chi cục); Hải quan Hải Phòng (9/9 chi cục); Hải quan Đà Nẵng (5/5 chi cục); Hải quan Lạng Sơn (5/5 chi cục).

Ngoài ra, có 5 Cục Hải quan địa phương đã triển khai VNACCS/VCIS tại 1 chi cục gồm: Cục Hải quan Quảng Ninh (triển khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân); Cục Hải quan Bắc Ninh (triển khai tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh); Cục Hải quan Đồng Nai (triển khai tại Chi cục Hải quan Biên Hòa); Cục Hải quan Bình Dương (Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước); Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ).

(HQ Online)