Hải quan Bình Dương tích cực chuẩn bị triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

VNACCS

Để hệ thống VNACCS/VCIS đi vào vận hành đúng tiến độ, Cục Hải quan Bình Dương đã tích cực triển khai một loạt hoạt động tại đơn vị.

Từ 10/10 đến 12/10/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức lớp tập huấn hệ thống VNACCS/VCIS cho toàn thể cán bộ công chức (CBCC) trong đơn vị.


Ông Dương Hồng Hạnh – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương phát biểu tại buổi tập huấn hệ thống VNACCS/VCIS.

 

Cục đã lập nhóm chuyên gia về hệ thống VNACCS / VCIS gồm 11 thành viên, có trách nhiệm nghiên cứu sâu, tổ chức đào tạo và hướng dẫn cho CBCC, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng hệ thống.

Để giúp doanh nghiệp hiểu và đăng ký sử dụng chữ ký số đúng thời hạn quy định, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai tuyên truyền, phổ biến trên trang website của đơn vị, dán niêm yết tại nơi làm thủ tục, cung cấp thông tin cho các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp để làm cầu nối truyền tải đến từng doanh nghiệp...

Bên cạnh tập huấn về hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Hải quan Bình Dương cũng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2013 và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng DN.