Miễn phí 6 tháng

Miễn phí 6 tháng

Khuyến mại:

 

 

Thời gian sử dụng  Dịch vụ thuế điện tử     
Báo giá FPT.eTax Chức năng dịch vụ FPT.eTax   
 Giá đã bao gồm VAT(VNĐ Khuyến mại/Điều kiện Hướng dẫn thủ tục, cách thức kê khai thuế Hướng dẫn khai trên HTKK của tổng cụ thuế Thông báo kịp thời chính sách Tài chính - Thuế  Ký số, nộp và kiểm soát quá trình kê khai 
 6 tháng Miễn phí Đối với khách hàng không dùng chứng thư số FPT-CA [x] [x] [x] [x]

Cách dịch vụ khác