FPT.eTax Kim cương

FPT.eTax Kim cương
Giá: 
2.607.000 VND

Chi tiết bảng giá:

Thời gian sử dụng  Dịch vụ thuế điện tử     
Báo giá FPT.eTax Chức năng dịch vụ FPT.eTax   
 Giá đã bao gồm VAT(VNĐ Khuyến mại/Điều kiện Hướng dẫn thủ tục, cách thức kê khai thuế Hướng dẫn khai trên HTKK của tổng cụ thuế Thông báo kịp thời chính sách Tài chính - Thuế  Ký số, nộp và kiểm soát quá trình kê khai 
3 năm2.500.000Miễn phí thêm 21 tháng sử dụng FPT.eTax[x][x][x][x]

Cách dịch vụ khác