Hải quan TP.HCM giải đáp vướng mắc về VNACCS/VCIS

VNACCS

Sau một thời gian ngắn triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS , Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động giải đáp và đưa ra một số lưu ý để doanh nghiệp hạn chế được vướng mắc phát sinh.

Theo dõi nợ thuế online

Theo phản ánh của doanh nghiệp, trong thời gian đầu thực hiện, Hệ thống VNACCS/VCIS cưỡng chế không cho một số doanh nghiệp đăng ký tờ khai. Qua kiểm tra, nguyên nhân được xác định là do một số doanh nghiệp nộp tiền thuế bị thiếu; doanh nghiệp có nợ tiền phạt chậm nộp thuế nhưng doanh nghiệp không biết; dẫn đến bị cưỡng chế không cho đăng ký tờ khai. Đối với các trường hợp trên, cơ quan Hải quan đã thông báo cho doanh nghiệp biết số liệu nợ thuế quá hạn, yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế và cho phép doanh nghiệp đăng ký tờ khai.

Để hạn chế vướng mắc trên, Cục Hải quan TP.HCM lưu ý doanh nghiệp Hệ thống VNACCS/VCIS theo dõi tình trạng nợ thuế trực tuyến (online) theo từng giờ, từng ngày, nên doanh nghiệp cần chú ý các khoản nợ thuế sắp hết hạn để nộp đúng hạn; doanh nghiệp không nên nộp thuế cận ngày hết hạn sẽ dễ bị hệ thống cưỡng chế.

Về thực hiện ân hạn 275 ngày đối với hàng SXXK đã nộp hồ sơ thanh khoản, theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10-9-2013 của Bộ Tài chính, thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản đã được kéo dài hơn so với trước đây, cụ thể là: chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu cuối cùng. Do vậy, doanh nghiệp cần chú ý để nộp hồ sơ thanh khoản đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, Thông tư 128/2013/TT-BTC cũng quy định, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu nếu đã nộp hồ sơ không thu thuế thì được áp dụng thời hạn nộp thuế và chưa bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế.

Vì vậy đối với những trường hợp doanh nghiệp đã nộp đầy đủ hồ sơ thanh khoản theo quy định thì trong khi chờ Hải quan ra quyết định không thu thuế, cơ quan Hải quan sẽ không cưỡng chế các doanh nghiệp đó; doanh nghiệp được hưởng ân hạn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Sẽ tiếp tục tập huấn cho DN

Khi thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS, hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ do Hệ thống tự động thông quan, nhờ đó thời gian thông quan nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, ổn định hơn; quy trình thủ tục hải quan được rút gọn; hồ sơ hải quan được đơn giản; giảm các hồ sơ giấy phải nộp cho cơ quan Hải quan nhờ việc thực hiện giấy phép điện tử, thanh toán thuế điện tử, manifest điện tử, hóa đơn điện tử…

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan TP.HCM, một số doanh nghiệp phản ánh khi thực hiện hệ thống VNACCS/VCIS thời gian thông quan chậm hơn so với trước đây. Nguyên do là trong thời gian đầu thực hiện, một số doanh nghiệp khai báo chưa chuẩn xác, chưa cập nhật đầy đủ các bảng mã cảng, mã kho hàng, mã loại hình… nên nhiều trường hợp khai báo bị sai phải sửa chữa tờ khai nhiều lần; đặc biệt có một số tiêu chí Hệ thống VNACCS/VCIS không cho sửa; vì vậy nếu doanh nghiệp phải hủy tờ khai, gây chậm trễ thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan TP.HCM đề nghị doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ cách thức khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS; cập nhật đầy đủ các bảng mã cảng, mã kho hàng, mã loại hình… để khai báo cho đúng.

Cục Hải quan TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn về khai báo hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc theo dõi các khoản nợ thuế; tránh để phát sinh nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị Tổng cục Hải quan sớm hoàn thiện các hệ thống nghiệp vụ hải quan, đường truyền dữ liệu để vận hành tốt hơn, đáp ứng thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả của việc phối hợp với Kho bạc, ngân hàng thực hiện thanh toán thuế điện tử nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phải đến hải quan xuất trình giấy nộp tiền trước khi thông quan hàng hóa.

 

(HQ Online)