Hải quan: Đối tượng được ân hạn thuế và điều kiện được ưu đãi thuế

VNACCS

Để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, XNK và giải quyết vướng mắc của nhiều DN cũng như các đơn vị Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan đã giải đáp một số vướng mắc về ân hạn và ưu đãi thuế.

Hưởng ân hạn thuế

Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long thắc mắc: Hàng năm, DN có các đoàn thanh tra thuế đến làm việc, một số đoàn có quyết định truy thu thuế với một số khoản thuế DN đã kê khai còn sai sót. Vậy quyết định đó có ảnh hưởng tới việc DN được hưởng ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập SXXK hay không?

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật Quản lý thuế và Khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 128) thì điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa NK để SXXK gồm: Phải có cơ sở sản xuất hàng XK thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK. Bên cạnh đó, có hoạt động XK, NK trong thời gian ít nhất 2 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan và trong 2 năm đó được cơ quan Hải quan xác định là: Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai; Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 2 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước; Phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất XK.

Trường hợp DN không đáp ứng đủ các trường hợp nêu trên thì DN không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, phải nộp thuế trước thông quan hoặc giải phóng hàng trừ trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế phải nộp.

Công ty CP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành đề nghị đối với loại hình nhập tái chế thì thời gian nộp thuế đi theo thời gian DN đăng ký sửa chữa, nếu đến thời điểm đó DN không tái xuất thì DN phải nộp thuế và nộp phạt vi phạm là hợp lý. DN lý giải, Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định tất cả hàng hóa NK đều phải nộp thuế ngay, ngoại trừ nguyên liệu NK theo loại hình NK/SXXK được ân hạn tới 275 ngày. Còn tại Điều 55 của Thông tư 128 thì đối với “hàng tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do DN đăng ký với cơ quan Hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập”. Như vậy, khi DN tái nhập hàng về sửa chữa phải nộp thuế ngay rồi đưa hàng về sửa chữa, sau khi tái xuất được hoàn lại tiền thuế đã nộp, theo đó sẽ phát sinh mâu thuẫn và thời gian cho DN, trong khi DN mất số tiền phải nộp vào rồi hoàn lạị.

Tổng cục Hải quan cho biết, vấn đề DN nêu đã được hướng dẫn cụ thể tại Điểm c, d Khoản 4 Điều 55 Thông tư 128, quy định: “C).Cơ quan Hải quan ra quyết định không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 119 Thông tư này và cơ quan Hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa NK là hàng đã XK trước đây; các trường hợp khác thực hiện thu đủ các loại thuế theo quy định” và “D). Đối với hàng hoá tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do DN đăng ký với cơ quan Hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập”.

Điều kiện được ưu đãi thuế

Công ty CPTM xăng dầu Tân Sơn Nhất kiến nghị thủ tục và thời gian giải quyết miễn thuế đối với hàng hóa NK tạo tài sản cố định. DN cho biết, hiện đang triển khai dự án “Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất”. Dự án thuộc diện được xem xét ưu đãi miễn thuế NK theo quy định của Luật thuế NK, XK và các văn bản hướng dẫn liên quan theo các quyết định phê duyệt của Cục Hàng không, UBND và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến nay, DN vẫn chưa được xét miễn thuế nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về vấn đề này, ngày 12-11-2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6746/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc ưu đãi thuế NK. Theo đó: Căn cứ Luật thuế XNK số 45/2005/QH11, Khoản 6 Điều 12, khoản 31 Mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13-8-2010 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý thuế NK theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp của DN. Tổng cục Hải quan đề nghị, DN nghiên cứu nội dung công văn số 6746 nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết.

Công ty CP lọc hóa dầu Nam Việt có vướng mắc về xác định lại thời điểm tính thuế đối với 4 tờ khai tạm nhập mà DN đã tất toán trong năm 2012 theo Quyết định 67/QĐ-STQ/ADDT-ĐSTQ1 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 13-5-2013. DN cho rằng, việc Bộ Tài chính yêu cầu các lô hàng của DN đã mở tờ khai NK, hàng hóa đã được kiểm tra thực tế hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế phải thay tờ khai hải quan và xác định lại thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thay thế có đúng với nội dung của các quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Nghị định số 154/2005/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 154); Điều 13 và Khoản 3 Điều 37 Thông tư 194/2010/TT-BTC? Bên cạnh đó, tại Điều 9 Nghị định 154, tất cả các mặt hàng TNTX khác có được thay đổi loại hình NK khi hàng hóa đã được cán bộ Hải quan kiểm tra thực tế không?

Trả lời về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho rằng, qua kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan phát hiện các DN đầu mối kinh doanh TNTX xăng dầu không thay thế tờ khai hải quan khác đối với số lượng xăng, dầu đã đăng ký NK theo loại hình TNTX, nhưng không tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định 154.

Ngày 28-2-2013 Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 120/BTC-TCHQ báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện áp dụng thời điểm tính thuế theo thời điểm thay đổi loại hình NK từ kinh doanh TNTX sang chuyển tiêu thụ nội địa đối với các lô hàng xăng, dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển tiêu thụ nội địa kể từ ngày 1-1-2012.

Theo đó, ngày 5-4-2013 Văn phòng Chính phủ có công văn số 622/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc xử lý thuế NK đối với xăng, dầu TNTX được NK vào nội địa. Ngay sau đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan căn cứ kết quả kiểm tra sau thông quan, tiến hành xử lý truy thu theo quy định của pháp luật đối với những DN phát sinh các lô hàng xăng, dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển tiêu thụ nội địa năm 2012. Không kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp DN đã quyết toán tài chính phát sinh từ ngày 31-12-2011 trở về trước để tránh hồi tố trách nhiệm pháp lý nặng hơn đối với DN.

Tổng cục Hải quan cho rằng, việc truy thu thuế nêu trên là đúng quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK, đúng quy định tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định 54 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

(HQ Online)