Vụ truy thu 125 tỷ đồng thuế: Kiến nghị xác minh C/O

Vụ truy thu 125 tỷ đồng thuế: Kiến nghị xác minh C/O (Mon 6, 2014, 2:50 pm)

 

Liên quan đến trường hợp Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra sau thông quan đề xuất truy thu 125 tỷ đồng tiền thuế đối với một doanh nghiệp FDI, Cục Hải quan TP.HCM vừa đề nghị xác minh C/O tại nước ngoài để có căn cứ xử lý. 

 

Được biết, từ năm 2008-2012, doanh nghiệp này thực hiện 252 bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa. Tại thời điểm đăng ký, công chức hải quan chấp nhận C/O mẫu D do doanh nghiệp xuất trình và cho phép hưởng thuế suất ưu đãi theo Hiệp định FTA giữa các nước ASEAN.

 

Tuy nhiên, qua kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan phát hiện các sai sót trên C/O mẫu D, như: không có số tham chiếu trên các trang tiếp theo đính kèm; không ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn bên thứ 3 tại ô số 7; C/O cấp sau 3 ngày kể từ ngày xuất khẩu nhưng không tích vào mục “Issued retroactively” tại ô số 13; C/O giáp lưng nhưng không tích vào mục “Back to back” tại ô tố 13; ghi sai địa chỉ trên ô số 2 so với hợp đồng thương mại và tờ khai hải quan. C/O ghi sai trọng lượng so với khai báo trên tờ khai hải quan.

 

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, những sai sót trên phát sinh trong thời gian trước và thời gian đầu triển khai Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 15-10-2010 của Bộ Công Thương và diễn ra trong một thời gian dài.

 

Liên quan đến các lỗi này, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, có trách nhiệm của người xuất khẩu khi khai báo trên C/O, trách nhiệm của người có thẩm quyền ký xác nhận C/O của Tổ chức cấp C/O ở nước ngoài đã không kiểm tra trước khi ký C/O, trách nhiệm của công chức hải quan khi làm thủ tục cho doanh nghiệp chưa hiểu rõ các quy định về C/O, đã chấp nhận C/O do doanh nghiệp xuất trình, không hoàn trả C/O cấp bị lỗi và ghi lý do từ chối để doanh nghiệp kịp thời yêu cầu Tổ chức cấp C/O sửa, thay thế nên dẫn đến tình trạng sai sót mang tính hệ thống.

 

Giải thích về những sai sót trên C/O mẫu D nêu trên, doanh nghiệp cho rằng, những sai sót này không làm ảnh hưởng đến hàm lượng xuất xứ hàng hóa. Hơn nữa, tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí tờ khai hải quan, cơ quan Hải quan đã chấp nhận C/O do doanh nghiệp xuất trình. Trong trường hợp, nếu từ chối C/O, cơ quan Hải quan phải ghi rõ lý do từ chối và gửi trả lại cho Tổ chức cấp C/O.

 

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, việc truy thu số tiền thuế hơn 125 tỷ đồng của 252 tờ khai hải quan nêu trên có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa các lỗi vi phạm không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa.

 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất Tổng cục Hải quan hỗ trợ xác minh tại Tổ chức cấp C/O ở nước ngoài. Nếu kết quả xác minh các C/O nêu trên do Tổ chức cấp C/O đã cấp thì xem xét chấp nhận C/O, không thực hiện truy thu số thuế ưu đãi doanh nghiệp đã được hưởng.

 

(HQ Online)