Ưu tiên về thủ tục hải quan cho Samsung Electronics Việt Nam

Ưu tiên về thủ tục hải quan cho Samsung Electronics Việt Nam (Fri 5, 2014, 10:14 am)

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) sẽ được tạo thuận lợi khi mới đây, Bộ Tài chính đã đồng ý với nhiều kiến nghị giúp đơn giản thủ tục hải quan giữa SEV với các công ty khác cùng thuộc Tập đoàn Samsung.

FPT uu tien thu tuc hai quan cho Samsung Vietnam 

Theo SEV, trong quá trình sản xuất, giữa SEV và Samsung Electronics Thái Nguyên (SEVT) có thể sử dụng một số nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao, bán thành phẩm, thiết bị và máy móc giống nhau nên phát sinh việc luân chuyển hàng hóa giữa SEV và SEVT theo hợp đồng mua bán, thuê mượn. Chính vì vậy, SEV đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) khi thực hiện luân chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư cho nhau sẽ không phải làm thủ tục hải quan.

Cùng với đó, SEV và SEVT thường xuyên phát sinh các giao dịch với công ty vệ tinh trong cùng khu công nghiệp như: Thuê gia công hoặc cung cấp sản phẩm, bán sản phẩm theo hợp đồng mua bán.  Với đặc thù trên SEV đề nghị khi  SEV/SEVT thực hiện giao máy móc thiết bị, nguyên vật liệu vật tư cho các công ty vệ tinh trong cùng KCN để gia công hoặc mua linh kiện, bán thành phẩm, thành phẩm từ các công ty này cũng không phải làm thủ tục hải quan.

Trước đề nghị của SEV, cũng như xét trên quan hệ giữa SEV và SEVT (cùng thuộc một Tập đoàn) và SEV/SEVT với các công ty vệ tinh, Bộ Tài chính đã cho phép SEV được đơn giản một số thủ tục hải quan.

Cụ thể, trong công văn 11941/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính đồng ý hoạt động mua bán, luân chuyển hàng hóa giữa SEV và SEVT được thực hiện theo quy định tại Điểm e.3, khoản 3, Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC năm 2013 của Bộ Tài chính: “Đối với hàng hóa luân chuyển giữa các DN chế xuất không cùng một khu chế xuất nhưng các DN chế xuất này thuộc một tập đoàn hay một hệ thống công ty thì được lựa chọn không phải làm thủ tục hải quan hoặc làm thủ tục hải quan theo loại hình XNK tại chỗ (trừ quy định về điều kiện XNK tại chỗ). Quy định này áp dụng cho cả các DN chế xuất thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Chương VI Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 của Bộ Tài chính.”

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, nếu không làm thủ tục hải quan, hàng tháng SEV, SEVT phải có trách nhiệm tổng hợp, thông báo với cơ quan Hải quan quản lý nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị đã đưa vào và đưa ra từ quan hệ luân chuyển này và được sử dụng các bảng thông báo này vào việc thanh khoản, báo cáo nhập-xuất-tồn.

Liên quan đến thủ tục hải quan giữa SEV, SEVT với các Công ty vệ tinh, Bộ Tài chính đồng ý hoạt động giao dịch với công ty vệ tinh cùng một khu công nghiệp cũng không phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điểm e.2 khoản 3 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC: “Hàng hoá mua, bán giữa các DN chế xuất trong cùng một khu chế xuất thì không phải làm thủ tục hải quan”.

Hàng tháng SEV, SEVT và các Công ty vệ tinh có trách nhiệm tổng hợp, thông báo với cơ quan Hải quan quản lý các nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị và sản phẩm đã đưa vào và đưa ra các Công ty để thực hiện hoạt động này.

(Theo HQ Online)