Thủ tục kiểm tra chuyên ngành không phải Hải quan quy định

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành không phải Hải quan quy định (Tue 21, 2014, 9:38 am)

 

Mới đây, có thông tin phản ánh của DN về việc cơ quan Hải quan gây khó dễ trong việc làm thủ tục cho một số mặt hàng XNK dẫn đến chậm thông quan hàng hóa, gây khó khăn cho DN. Để làm rõ vấn đề này phóng viên Báo Hải quan đã phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) Ngô Minh Hải.

 

Ông có thể cho biết, việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng bông và hóa chất nhập khẩu có bị chậm trễ hay không trên thực tế?

Trước tiên, tôi khẳng định rằng nguyên nhân của vướng mắc và sự chậm trễ (nếu có) trên xuất phát từ quy định của Bộ kiểm tra chuyên ngành, không phải thủ tục hải quan quy định. Cụ thể, đối với mặt hàng bông NK thuộc diện phải kiểm dịch thực vật theo quy định tại Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15-8-2012, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Đối với mặt hàng sợi NK không thuộc diện phải kiểm dịch thực vật nhưng phải kiểm tra hóa chất tồn dư theo quy định tại Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 5-11-2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

 

Đối với hóa chất nhập khẩu, thủ tục NK được quy định rõ tại Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7-10-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 8-4-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP và do Bộ Công Thương chủ trì, không phải là thủ tục hải quan quy định. Hóa chất NK DN phải khai báo theo quy định, đối với mặt hàng phải có giấy phép thì DN còn phải làm thủ tục để được cấp phép với Bộ Công Thương trước khi NK.


Như vậy, việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK có liên quan và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các quy định do các bộ, ngành ban hành. Vậy để khắc phục tình trạng chậm thông quan hàng hóa do các quy định về giấy phép chuyên ngành gây nên, ngành Hải quan sẽ có biện pháp như thế nào?

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan dự thảo “Đề án tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK tại cửa khẩu”, đồng thời dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK” nhằm mục tiêu chung là đơn giản thủ tục, thông quan nhanh hàng hóa, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11-2014.

 

Tiếp theo, Tổng cục Hải quan đã dự thảo công văn gửi 11 bộ, ngành liên quan để phối hợp triển khai một số giải pháp nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK, trong đó có các nội dung chính sau: Rà soát, xây dựng và ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK phải kiểm tra trước khi thông quan. Trong đó hạn chế mặt hàng đưa vào Danh mục để kiểm tra trọng tâm, trọng điểm có hiệu quả.

 

Xây dựng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan làm cơ sở cho cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra.

 

Rà soát để ban hành quy trình kiểm tra chuyên ngành thống nhất các nội dung sau: Hồ sơ, thủ tục và trình tự đăng ký kiểm tra chuyên ngành; mẫu giấy đăng ký kiểm tra, giấy thông báo kết quả kiểm tra; biện pháp xử lý hàng hóa không đạt yêu cầu kiểm tra...; công bố Danh sách tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm tra chuyên ngành.

 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Xin cảm ơn ông!


(HQ Online)