Tham gia “Hội thảo Công nghệ IBM 2009”

Tham gia “Hội thảo Công nghệ IBM 2009” (Sat 15, 2014, 3:59 pm)

Bao gồm 2 chuyên đề: “Xây dựng hệ thống thông minh hơn” và “Xây dựng doanh nghiệp thông minh hơn”, hội thảo nhận định rằng tại những thời điểm khó khăn và những thách thức lớn hơn, đòi hỏi các Doanh nghiệp cần có một cơ sở hạ tầng CNTT thông minh hơn.

Tham gia với tư cách nhà tài trợ, FPT IS giới thiệu tới các khách hàng những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hiệu quả để xây dựng một hệ thống CNTT thông minh, linh hoạt, sẵn sàng đối phó với những thách thức sắp tới.