Sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định về thủ tục hải quan

Sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định về thủ tục hải quan (Wed 11, 2015, 10:26 am)

 Ông Âu Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, triển khai các quy định của Luật Hải quan 2014, dự thảo Thông tư chung quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá XNK sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định về thủ tục hải quan.

fpt_bai_bo_hang_loat_quy_dinh_ve_thu_tuc_hai_quan 
Việc đóng dấu trên tờ khai hải quan khi thực hiện thủ tục hoàn thuế sẽ được bãi bỏ khi thực hiện Thông tư mới. Ảnh: T.Trang.

Đó là các thủ tục: thay tờ khai hải quan, thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải XNK, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BTC.

Cùng với đó là các thủ tục thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức gia công, SXXK; thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm xuất khẩu, thủ tục hạn chế việc chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công; thủ tục thanh khoản đối với các hợp đồng gia công; Việc đóng dấu trên tờ khai hải quan khi thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Bên cạnh việc bãi bỏ một số thủ tục, dự thảo Thông tư chung sẽ bổ sung thêm một số quy định, đó là: Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan; kiểm tra trị giá hải quan; kiểm tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế; Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa; Quy định về thu nộp lệ phí hải quan

Và các quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra và các dịch vụ thực hiện trong địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS); Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới; Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài.

Dự thảo Thông tư chung gồm 9 Chương, 147 Điều, thay thế các Thông tư: 94/2014/TT-BTC, 22/2014/TT-BTC, 128/2013/TT-BTC,  196/2012/TT-BTC, 186/2012/TT-BTC, 183/2012/TT-BTC, 15/2012/TT-BTC, 190/2011/TT-BTC, 45/2011/TT-BTC, 45/2007/TT-BTC, 13/2014/TT-BTC, và thay thế một phần các Thông tư: 175/2013/TT-BTC, 205/2010/TT-BTC, 29/2014/TT-BTC, 49/2010/TT-BTC.

Dự kiến, Thông tư chung này sẽ được ban hành trong tháng 2-2015.

 

HQ Online