Phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp qua các chuyên đề

Phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp qua các chuyên đề (Thu 9, 2014, 9:44 am)


Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo các đơn vị thúc đẩy phát triển mối quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc xây dựng các chương trình đối tác chuyên đề.

 

Cụ thể, tại Công văn số 12139/TCHQ-CCHĐH ngày 07/10/2014, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác với DN.

 

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật. Tổ chức tốt các diễn đàn đối thoại, các kênh thu thập thông tin để khuyến khích DN tham gia góp ý, phản biện đối với chính sách, pháp luật về hải quan và hoạt động của cơ quan hải quan các cấp. Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc cho DN, nhất là các tiện ích trên trang web hải quan.

 

Đặc biệt, các đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình đối tác chuyên đề. Chương trình đối tác chuyên đề cần xác định rõ chủ đề và nội dung hợp tác, đối tượng tham gia và lợi ích các bên tham gia, phạm vi, cách thức thực hiện, hoạt động triển khai và kết quả đầu ra.

 

Chương trình đối tác chuyên đề cần rõ ràng và lôi cuốn, khuyến khích nhiều DN tham gia. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu chương trình cần vận động được các DN lớn, có uy tín trên địa bàn tham gia hợp tác với cơ quan hải quan. Các bên tham gia chương trình sẽ ký thỏa thuận hợp tác. 

 

Tổng cục Hải quan cũng đưa ra ví dụ như chương trình khuyến khích và vận động DN tham gia thực nghiệm thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS đầu năm 2014. DN khi tham gia sẽ thu được lợi ích là làm quen với hệ thống, không bị bỡ ngỡ khi hệ thống vận hành chính thức, kịp thời phát hiện vướng mắc và phản ánh lên cơ quan quản lý...

 

Trước mắt, mỗi đơn vị nghiên cứu đưa ra 1 – 2 chuyên đề hợp tác với DN để triển khai trong thời gian tới.

 

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các Cục Hải quan địa phương kiện toàn Tổ tư vấn hải quan – DN nhằm thúc đẩy công tác này trong toàn ngành Hải quan đạt kết quả thực chất, tạo thuận lợi cho cộng đồng DN khi thực hiện thủ tục hải quan.

 

 

(Hải quan Việt Nam)