Phạt 1-5 triệu đồng nếu không nộp hồ sơ xét hoàn thuế đúng hạn

Phạt 1-5 triệu đồng nếu không nộp hồ sơ xét hoàn thuế đúng hạn (Fri 10, 2014, 11:03 am)

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời công ty TNHH VKT về việc xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định để báo cáo, thanh khoản, quyết toán, xét hoàn thuế.

 
Tổng cục Hải quan cho biết, hiện mức xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định để báo cáo, thanh khoản, quyết toán, xét hoàn thuế được quy định cụ thể như sau:
 

Trường hợp hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 15-12-2013 (thời điểm Nghị định 127/2013/NĐ-CP chưa có hiệu lực) thì căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính: phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi “không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định để báo cáo, thanh khoản, quyết toán, xét hoàn thuế”.

 

Trường hợp hành vi vi phạm xảy kể từ ngày 15-12-2013 (thời điểm Nghị định 127/2013/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực) thì căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định này quy định phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi “không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định để báo cáo, thanh khoản, quyết toán, xét hoàn thuế”.

(HQ Online)