Hợp đồng dịch vụ ERP lớn nhất

Hợp đồng dịch vụ ERP lớn nhất (Sat 15, 2014, 3:59 pm)

Thép Việt là doanh nghiệp xếp thứ 2, sau FPT, trong Bảng xếp hạng TOP500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN về doanh thu trong công bố của báo Vietnamnet kết hợp với Công ty CP Báo cáo đánh giá VN (Vietnam Report) ngày 15/11/2007.

Trước đây, FPT IS đã tư vấn và triển khai ERP cho một số công ty sản xuất thép khác tại Việt Nam. Hợp đồng này là một dấu mốc trong chiến lược của Trung tâm Dịch vụ ERP (thuộc FPT IS) với việc đóng gói các sản phẩm theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.