Hải quan: Quy định mới về thủ tục thu nộp thuế theo Thông tư 126

Hải quan: Quy định mới về thủ tục thu nộp thuế theo Thông tư 126 (Wed 1, 2014, 10:22 am)

Ngày 28/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XK, NK.

 

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

 

Thông tư số126/2014/TT-BTC (Thông tư 126) có nhiều quy định theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

 

Về địa điểm nộp thuế, Điều 6 quy định người nộp thuế thực hiện nộp thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín dụng.

 

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế bằng tiền mặt nhưng Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng không tổ chức điểm thu tại địa điểm làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế đã thu vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại theo quy định.

 

Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác tại các cơ quan hải quan khác và muốn nộp ngay số tiền nợ đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan thì quy định tại Thông tư 126 cho phép người nộp thuế tự khai báo và nộp tiền tại điểm thu của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục (nếu Kho bạc Nhà nước không bố trí điểm thu).

 

Trường hợp thu hộ tiền thuế, Chi cục Hải quan nơi thu hộ có trách nhiệm fax biên lai thu thuế cho Chi cục Hải quan nơi DN nợ thuế để Chi cục Hải quan nơi DN nợ thuế có văn bản nhờ thu hộ và xử lý theo quy định.

 

Thông tư cũng cho phép người nộp thuế được lựa chọn nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. Một bảng kê nộp thuế, một giấy nộp tiền vào NSNN được sử dụng để nộp tiền thuế cho một hoặc nhiều tờ khai hải quan.

 

Trao đổi thông tin online

 

Thông tư 126 cũng quy định phương thức trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan, đảm bảo thông tin về thu nộp thuế được trao đổi online, nhằm khắc phục tình trạng treo nợ thuế của DN do hệ thống.

 

Cụ thể, sau khi người nộp thuế thực hiện nộp tiền, các tổ chức tín dụng có ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với TCHQ phải xác định thông tin người nộp thuế kê khai phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan.

 

Sau đó, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản người nộp thuế hoặc thu tiền để chuyển ngay vào tài khoản thu NSNN của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại. Đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu NS theo đúng định dạng thống nhất đến cổng thanh toán điện tử hải quan (một thông điệp truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo từng tờ khai tương ứng với một giấy nộp tiền vào NSNN).

 

Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai chưa phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan thì xử lý theo hai hướng:

 

+ Nếu chưa phù hợp về mã số thuế, tên người nộp thuế, số tiền thuế, số tờ khai thì tổ chức tín dụng yêu cầu người nộp thuế làm rõ, sửa đổi, bổ sung thông tin phù hợp trước khi chuyển tiền;

 

+ Nếu chưa phù hợp về thông tin mục lục ngân sách (mã nội dung kinh tế) thì tổ chức tín dụng thực hiện chuyển tiền và thông tin thu để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa kịp thời cho người nộp thuế. Sau đó phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra và bổ sung các thông tin cho phù hợp.

 

Trường hợp hệ thống đường truyền dữ liệu giữa tổ chức tín dụng và cổng thanh toán hải quan có sự cố, tổ chức tín dụng in và đóng dấu đã thanh toán trên giấy nộp tiền vào NSNN chuyển cơ quan hải quan để kiểm tra thông tin và thông quan hàng hóa.

 

Sau khi khắc phục sự cố đường truyền, tổ chức tín dụng truyền lại toàn bộ thông tin thu đã cấp giấy nộp tiền vào NSNN cho người nộp thuế sang cổng thanh toán điện tử hải quan.

 

Cục CNTT và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan hiện đang xúc tiến nâng cấp phần mềm, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy định chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin về thu NSNN. Theo đó, đến khi Thông tư có hiệu lực thi hành, hệ thống CNTT của ngành Hải quan sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối với các bên liên quan.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2014. Những quy định tại Thông tư 126 thay thế các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót số liệu đối với hàng hóa XK, NK quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính, Điều 16 Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2014 của Bộ Tài chính và Điều 22 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

(TCHQ)