Hải quan: Được khai báo gộp với lô hàng trên 50 dòng hàng

Hải quan: Được khai báo gộp với lô hàng trên 50 dòng hàng (Thu 28, 2014, 9:00 am)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa kí công văn 11802/BTC-TCHQ tháo gỡ vướng mắc trong khai báo hải quan đối với lô hàng có trên 50 dòng hàng.

 fpt-Duoc-khai-bao-hai-quan-gop-voi-lo-hang-tren-50-dong-hang
Công chức Hải quan Hải Phòng xử lí tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

Theo đó, với lô hàng có trên 50 dòng hàng, khi thực hiện khai báo hải quan (trên Hệ thống VNACCS/VCIS), Bộ Tài chính cho phép người khai hải quan được khai báo gộp những dòng hàng có cùng mã số HS với các điều kiện: Các dòng hàng có cùng xuất xứ, thuế suất; việc khai báo gộp mã HS được áp dụng cho các loại hình XNK phục vụ sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia công cho thương nhân nước ngoài.

Khi khai báo gộp mã HS trên Hệ thống VNACCS/VCIS, các chỉ tiêu “trị giá hóa đơn”, “trị giá tính thuế”, “số lượng” của dòng hàng gộp mã HS là tổng các chỉ tiêu nêu trên của tất cả mặt hàng đã được gộp (vào cùng 1 dòng hàng); đồng thời người khai hải quan không phải khai báo đơn giá tại chỉ tiêu "đơn giá hóa đơn”.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá theo mẫu quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BTC (trừ đối tượng không phải khai tờ khai trị giá được quy định tại Thông tư 182/2012/TT-BTC).

Đối với vướng mắc của DN phải thực hiện nhiều ủy nhiệm chi/giấy nộp tiền vào NSNN cho các tờ khai của lô hàng có trên 50 dòng hàng, Bộ Tài chính cho phép DN được lựa chọn các phương án: Sử dụng một lệnh/ủy nhiệm chi (trường hợp chuyển khoản) hoặc kê khai một giấy nộp tiền (trường hợp nộp tiền mặt) để nộp tiền cho một hoặc nhiều tờ khai.

Lệnh chi/ủy nhiệm chi hoặc giấy nộp tiền như hướng dẫn nêu trên cũng được Bộ Tài chính cung cấp mẫu kèm theo công văn 11802, để DN thực hiện.

Các tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc trực tiếp thu tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế sẽ tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin điện tử hải quan để cập nhật các thông tin còn lại trên giấy nộp tiền (do DN xuất trình) và thực hiện thu tiền, nộp tiền cho từng tờ khai mà người nộp thuế đã kê khai.

Theo Bộ Tài chính, đây là biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cho DN trong việc kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa XNK.

Hai nội dung vừa được tháo gỡ cũng là vướng mắc mà nhiều DN, hiệp hội gửi đến Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thời gian vừa qua.

(HQ Online)