Đo thời gian giải phóng hàng tại 11 chi cục hải quan

Đo thời gian giải phóng hàng tại 11 chi cục hải quan (Tue 4, 2014, 8:36 am)

 

 
Theo kế hoạch đang được Tổng cục Hải quan xây dựng, có 11 chi cục hải quan (thuộc 7 Cục Hải quan địa phương) sẽ tổ chức đo thời gian giải phóng hàng trong năm 2015.
 
 

Đây là 11 chi cục đã thực hiện đo thời gian giải phóng hàng năm 2013. Theo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì thực hiện, sở dĩ tiếp tục lựa chọn 11 chi cục này để tiếp tục thực hiện nhằm so sánh về kết quả thời gian thông quan so với thời điểm năm 2013.

 

Hơn nữa 11 chi cục được lựa chọn cũng là những đơn vị đại diện tiêu biểu về số lượng hàng hóa, tờ khai XNK ở 3 tuyến đường (đường biển, đường không và đường bộ).

 

Việc đo thời gian giải phóng hàng nhằm đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân và đưa ra những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Theo kế hoạch dự kiến, thời gian tổ chức đo được thực hiện từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2015.

 

Theo kết quả về thời gian giải phóng hàng năm 2013 được Tổng cục Hải quan công bố (tháng 9-2014), đối với hàng nhập khẩu, thời gian từ khi hàng đến cảng/cửa khẩu cho đến khi hàng đã có quyết định thông quan/giải phóng hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan (tổng thời gian giải phóng hàng) là: 115 giờ 00 phút 17 giây.

 

Trong đó, thời gian từ khi đăng kí tờ khai cho đến khi cơ quan Hải quan ra quyết định thông quan/giải phóng hàng là: 32 giờ 37 phút 55 giây, chiếm khoảng 28% tổng thời gian và 72% thời gian còn lại là tác nghiệp của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa.

 

Đối với hàng xuất khẩu, thời gian từ khi đăng kí tờ khai cho đến khi cơ quan Hải quan ra quyết định thông quan/giải phóng hàng là: 11 giờ 6 phút 33 giây.

 


11 chi cục tiếp tục đo thời gian giải phóng hàng gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư gia công; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II (Cục Hải quan Hải Phòng); Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP.HCM); Chi cục Hải quan sân bay cửa khẩu quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội); Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn); Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị); Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu).


(HQ Online)