Cục Hải Quan TP HCM giải đáp vướng mắc VNACCS – VCIS cho DN ngày 19/9/2014

Cục Hải Quan TP HCM giải đáp vướng mắc VNACCS – VCIS cho DN ngày 19/9/2014 (Wed 10, 2014, 10:34 am)

Chương trình giao lưu trực tuyến do Cục HQ Tp HCM tổ chức, diễn ra từ 8h30 – 11h30, thứ 6, ngày 19/9/2014,  với sự tham gia hỗ trợ của các nhà cung cấp phần mềm hải quan điện tử, trong đó có FPT với sản phẩm phần mềm FPT.VNACCS.

 

Để đăng ký tham gia và đặt câu hỏi, doanh nghiệp có thể truy cập vào link sau đây:

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn./

 

Hoặc cài đặt Application của Cục HQ TP HCM trên thiết bị di động để đặt câu hỏi và giao lưu trực tuyến:

Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/cuc-hai-quan-tp.ho-chi-minh/id888248477

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twobs.webhq