Chữ Ký Số FPT, duy nhất tại Việt Nam, đạt mức bảo mật thiêt bị FIPS 140-2 level 4

Chữ Ký Số FPT, duy nhất tại Việt Nam, đạt mức bảo mật thiêt bị FIPS 140-2 level 4 (Fri 14, 2014, 12:52 pm)

 

FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standards) tạm dịch là một tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang. Tiêu chuẩn FIPS 140-2 được công nhận bởi chính phủ Mỹ và Canada. Đây là một tiêu chuẩn bắt buộc theo Luật Quản lý thông tin an ninh liên bang năm 2002 (FISMA).

 FIPS 140-2 định nghĩa 4 mức độ bảo mật bao gồm từ mức level 1 cho đến mức 4 là cao nhất, cung cấp việc bảo vệ nội dung bằng các module mã hóa bằng cả phần cứng lẫn phần mềm, có khả năng nhận diện các truy cập vật lý không được cấp phép và phản hồi bằng việc hủy toàn bộ những tham số bảo vệ quan trọng nhất, đảm bảo dữ liệu sẽ không thể giải mã được.

 Là một tập đoàn luôn đi tiên phong đầu tư về công nghệ. FPT triển khai hệ thống chứng thực Chữ ký số với thiết bị HSM AEP Keyper Enterprise đạt tiêu chuẩn chuẩn bảo mật FIPS 140-2 Level 4. Và chính thức là nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn bảo mật FIPS 140-2 level cho thiết bị.