CCIE thứ 10 của FPT IS

CCIE thứ 10 của FPT IS (Mon 13, 2014, 11:39 am)

Đây là một phần của chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ tư vấn công nghệ, kỹ thuật vững mạnh, đi tắt đón đầu các công nghệ mới để tư vấn, triển khai cho khách hàng khối Ngân hàng – Tài chính. Trong thời gian tới, trung tâm tư vấn của FPT IS Bank đặt mục tiêu có thêm nhiều chuyên gia đạt đẳng cấp quốc tế trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là mảng Banking để có thể tư vấn, triển khai và hỗ trợ khách hàng tốt hơn nữa.

Đây là chứng chỉ CCIE thứ 10 của FPT IS và là chứng chỉ CCIE đầu tiên của FPT IS Bank. Ở Việt Nam, tính đến tháng 2/2009 có 36 người đã đạt chứng chỉ này.