BẢN TIN THUẾ SỐ 1

BẢN TIN THUẾ SỐ 1 (Wed 24, 2014, 11:02 am)

(Cập nhật tháng 9 năm 2014)

 Chính sách thuế

Chính sách thuế theo Công văn số 3768/TCT-CS ngày 05 tháng 09 năm 2014.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận hàng hóa Jupiter Pacific tại thành phố Hà Nội thuộc đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 và năm 2012 theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC và Thông tư số 140/2012/TT-BTC nếu như thỏa mãn các điều kiện là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập với Công ty mẹ, kê khai nộp thuế TNDN riêng, đồng thời đáp ứng tiêu chí về lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không kinh doanh trong các lĩnh vực không được giảm thuế.

 Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà theo Công văn số 3816/TCT-TNCN ngày 06  tháng 9  năm 2014.

Trường hợp cá nhân cho thuê nhà mà bên đi thuê (bên B) không thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng tự bỏ tiền đặt cọc thì khoản tiền đặt cọc mà bên cho thuê (bên A) nhận được này được xác định là khoản thu nhập chịu thuế khác và phải tính vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động cho thuê nhà.

Trường hợp cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để xác định số thuế thực tế phải nộp của năm tính thuế thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chính sách thuế TNDN theo Công văn số 3819/TCT-CS ngày 06 tháng 09 năm 2014.

Trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi phí vượt mức 20 triệu đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được cử đi công tác được chấp nhận đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

-         Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất;

-         Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử cán bộ đi công tác;

Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác quản lý, đảm bảo tính minh bạch, doanh nghiệp cần xây dựng, ban hành quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ quy định/hoặc cho phép: cán bộ được phép thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được Doanh nghiệp thanh toán lại cho cán bộ.

 

  Thuế giá trị gia tăng

 

Khấu trừ thuế GTGT theo Công văn số 3748/TCT-CS ngày 04  tháng 09  năm 2014.

Công ty TNHH BHFLEX Vina đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu là 648.421.820 đồng theo yêu cầu của cơ quan Hải quan (có chứng từ nộp thuế GTGT theo quy định) trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất và ngày 05/3/2014. Tài sản cố định (TSCĐ)  nhập khẩu trước thời điểm chuyển đổi sang doanh nghiệp không được hưởng chế độ chế xuất vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của doanh nghiệp sau chuyển đổi. Do đó, ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn số 4012/CT-KTT1 ngày 21/07/2014 được Tổng cục Thuế thống nhất như sau : Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ nhập khẩu đã nộp ngày 05/3/2014 được kê khai, khấu trừ trong kỳ kê khai thuế tháng 3 nếu doanh nghiệp chưa hạch toán vào giá trị TSCĐ theo quy định.

Đối tượng chịu thuế GTGT theo Công văn số 3749/TCT-CS ngày 04 tháng 9 năm 2014.

-         Mặt hàng sổ bé ngoan và sổ theo dõi sức khoẻ trẻ em được sử dụng cho việc dạy học vì vậy thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

-         Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Giúp trí nhớ môn Hình học, Hệ thống các Thì trong Tiếng Anh được sử dụng để tham khảo dùng cho giáo viên và học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Thuế GTGT đối với  sản phẩm gỗ theo Công văn số  12571/BTC-TCT ngày 08  tháng 9 năm 2014.

–  Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

–  Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

– Sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm, dăm gỗ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

– Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày ban hành công văn này, trường hợp đã áp dụng thuế suất thuế GTGT khác hướng dẫn nêu trên thì không thực hiện điều chỉnh lại

Thông tin khác

 

Hàng loạt chính sách mới về thuế vừa được ban hành, với những thay đổi được kỳ vọng sẽ tác động mạnh, theo hướng có lợi hơn cho các doanh nghiệp.

 

Ưu đãi đặc biệt về thuế cho Khu kinh tế cửa khẩu

Từ 1/10/2014, các Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) sẽ nhận được nhiều ưu đãi, đặc biệt về thuế khi Thông tư 109/2014/TT-BTC có hiệu lực.

Người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu KTCK, có thu nhập từ việc làm, sản xuất kinh doanh tại khu KTCK thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định được giảm 50% số thuế phải nộp.

Không tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu từ nước ngoài vào KTCK (trừ một số ngoại lệ theo quy định).

Miễn thuế nhập khẩu, miễn hoặc không tính thuế xuất khẩu đối với máy móc, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng quy định của Thông tư.

Thuế xuất khẩu cao su còn 0%

Nhằm hỗ trợ ngành cao su tháo gỡ khó khăn, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.

Thuế suất các mặt hàng này theo quy định trước đây là 1%. Bắt đầu từ ngày 2/10/2014 sẽ áp dụng mức thuế suất mới là 0%. Danh mục chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư 111.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp có các nội dung nổi bật sau:

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014.

Bỏ mức khống chế 15% đối với một số chi phí được trừ theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 9 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi 2013).

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà có hóa đơn, chứng từ; tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế.

Miễn thuế, giảm thuế hoặc không thu thuế đối với phần thu nhập của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài khi chuyển về nước.

 

(Theo VTCA)