Áp dụng mã vạch trong giám sát hải quan

Áp dụng mã vạch trong giám sát hải quan (Wed 17, 2014, 9:32 am)

Tổng cục Hải quan vừa phê duyệt Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan.
 
fpt_ap_dung_ma_vach_trong_giam_sat_hai_quan
Sử dụng mã vạch trên tờ khai XNK sẽ góp phần đồng bộ hóa công tác quản lí hải quan theo phương thức điện tử. 

Việc áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan hướng tới các mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container khu vực cảng biển; giảm thời gian xử lí, đảm bảo chính xác, giảm áp lực công việc cho CBCC khi thực hiện nhiệm vụ giám sát hàng hóa XNK khu vực cảng biển; hỗ trợ cán bộ tại khâu kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa…

Thời gian thực hiện trong 2 năm 2014 và 2015.

Trước đó, để thực hiện các biện pháp để giảm thời gian thông quan hàng hóa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn giao Tổng cục Hải quan báo cáo phương án sử dụng mã vạch trên tờ khai hàng hóa XNK trong đó tích hợp các tiêu chí: Số tờ khai, ngày tháng năm của tờ khai, loại hình XNK, số lượng container, số hiệu container… nhằm tạo thuận lợi cho DN nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hải quan và tiến tới phục vụ công tác quản lí của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với hàng hóa XNK lưu thông trên đường.

(HQ Online)